Agnes Lithman – Jönköpings läns museum

Agnes Lithman

Publicerat: 12 aug, 2013

Idag förfasas vi varje gång vi läser om val som inte varit demokratiska eller som missgynnat människor på grund av dessa människors etniska tillhörighet, avsaknad av läskunnighet eller politiska uppfattningar som bygger på demokratiskt engagemang i form av journalistiskt arbete eller fackliga uppdrag. Vår upprördhet rör länder ofta på ett långt geografiskt avstånd från oss själva.

Agnes Lithman kände säkert också en stor upprördhet, på grund av att när hennes engagemang i sociala frågor började fanns ännu inte rösträtt för kvinnor i Sverige. Den kom efter lång politisk kamp först 1921.

Men det roliga med Agnes Lithman var att hennes kamp för sociala rättvisor och kvinnors rättigheter på arbetsmarknaden ägde rum här i Jönköping. Bland annat var hon Arbetsförmedlingens första kvinnliga föreståndare och hon arbetade där mellan 1910 och 1940.

Själv kände jag inte alls till Agnes Lithmans liv och arbete. Därför delar jag nu med mig av min nyvunna kunskap om denna lokala sociala föregångare. En lokal men kanske tyvärr bortglömd föregångare, kanske lite lik Elin Wägner. Jag delar med mig av hennes gärning innan jag åter stoppar ner hennes material och gärning i arkivlådan igen.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Magnus Rossler
Magnus Rossler

Museiassistent