Unika kyrkogårdsbalkar – Jönköpings läns museum

Unika kyrkogårdsbalkar

Publicerat: 6 aug, 2012

Kyrkogårdsbalkarna i Brandstorp från sydväst.

Kyrkogårdsbalkarna i Brandstorp från sydväst.

Dagens kyrkogårdsbesökare är vana vid att se den vigda jorden omgiven av en robust stenmur. Men så såg det sällan ut för 200 år sedan i Sverige. Då omgavs som regel kyrkogården av timrade så kallade ”balkar”. Detta tycks av Äldre Västgötalagens kyrkobalk ha varit fallet redan under medeltid: ”Kyrkogårdshägnad skall man skifta mellan gårdarna. Lika mycket har en gård att gärda som en annan”. Redan av detta framgår att balkarna skulle byggas och underhållas av socknens gårdar. Omfånget av underhållet stod i proportion till hemmantalet. Kyrkogårdsbalkarnas underhåll var dock en ständig källa till förtret, vilket tydligt framgår av bevarade sockenprotokoll i åtminstone Västergötland och Småland. Ofta klagades över brister och att djur tog sig in på kyrkogården och ställde till med oreda. Gårdar som vanskötte sin plikt hotades med vite, men likväl dröjde ofta reparationerna. Med anledning av balkarnas vanligtvis förfallna tillstånd utgick 1764 kungligt påbud om att de skulle ersättas med mer beständiga inhägnader av sten. Under de kommande hundra åren kom i princip alla timrade kyrkogårdsbalkar att försvunna från landets kyrkogårdar. Bara på två ställen blev den kvar, kring den lilla medeltidskyrkan Södra Råda i Värmland och kring 1600-talskyrkan Brandstorp på Hökensås i Västergötland. Av dessa båda är inhägnaden i Brandstorp den bäst bevarade.

De försvunna kyrkogårdsbalkarna i småländska Gärdserum.

2010-2011 genomgick kyrkogårdsbalkarna i Brandstorp en välbehövlig restaurering. Detta gav också anledning till en närmare undersökning av dem. Till följd av kyrkogårdsutvidgningar och en restaurering på 1940-talet befanns endast den västra sträckningen vara bevarad på sin ursprungliga plats. En dendrokronologisk undersökning visade att denna sträckning åtminstone delvis var samtida med bygget av den timrade kyrkan 1698. Balkarna fick nuvarande utseende med tegeltäckt pulpettak 1840-1841. Ursprungligen täcktes de av ett sadeltak med bräder, och bör ha sett ut som de försvunna balkarna kring den numera rivna timmerkyrkan i småländska Gärdserum. På många håll har äldre timmer återanvänts i balkarna, ett tydligt tecken på det delade underhållet. De nu genomförda restaureringsarbetena bestod i byte av skadade syllar, bortschaktning av jord, timmerlagningar och viss upprätning.

De restaurerade balkarna i Brandstorp, västra insidan.

De restaurerade balkarna i Brandstorp, västra insidan.

De restaurerade balkarna i Brandstorp, västra insidan.

Läs mer i rapporten:

Rapport 2011-30 Brandstorps kyrkogård Lågupplöst Webb

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk