Unik trädgårdsarkitektur i Bruzaholm återuppstår för en dag – Jönköpings läns museum

Unik trädgårdsarkitektur i Bruzaholm återuppstår för en dag

Publicerat: 9 aug, 2012

Kristallen med odlingar på 1960-talet.

Kristallen med odlingar på 1960-talet.

Den som passerar Bruzaholm på riksväg 40 mellan Eksjö och Vimmerby har kanske skymtat ett ?glashus? med ärggrönt tak sticka upp bakom järnvägsbanken. Det är den så kallade ?Kristallen?, en byggnad med utpräglat modernistisk arkitektur ? något som man kanske inte förväntar sig att finna här, i ett småländskt brukssamhälle mitt i granskogen.

På söndag den 12 augusti är det ett lämpligt tillfälle att stanna till och titta närmre på den unika och kulturhistoriskt intressanta miljön. I samband med den  traditionsenliga Bruzaholmsdagen är  det i år också  Öppet Hus i Kristallen och växthuset.

Kristallen uppfördes i för precis 50 år sedan, avsedd som försäljningspaviljong för snittblommor och krukväxter. Här såldes även exklusivt småländskt konstglas och keramik. Byggnaden bär på en intressant historia med anknytning till de metallduksfabriker som tidigare fanns i samhället. Arkitekt var Sven Wranérs arkitektkontor i Gävle, under medverkan  den unge arkitekturstudenten Peter Kautzky. Byggnaden har en kubistisk framtoning med kvadratisk grundplan, glasade väggpartier och koppartäckt tak, som kröns av en asymmetriskt knäckt lanternin. Invändigt är det en lätt och luftig konstruktion med synliga pelare och balkar av furu och väggar och tak av furupanel. Vägg i vägg ligger återstoden av det stora växthuset, där prydnadsväxter, tomater och vindruvor drevs fram med varsam hand av trädgårdsmästare Harry Hardebrink.  Framför växthuset anlades en terrasserad park med kalkstenstrappor, prydnadsväxter och fruktträd på rad.

Sedan flera årtionden står anläggningen övergiven, men nu spirar hoppet om en framtid för ?Kristallen?. Ett arbete har inletts för att på sikt restaurera miljön och ge platsen ett nytt liv. Den 12 augusti kommer Kristallen att leva upp för en dag. I växthuset blir det försäljning av blommor och plantor från handelsträdgårdar i trakten och där visas också en utställning om Kristallens historia. Kl 12  och kl 14 blir der rundvisning med antikvarie Agneta Åsgrim Berlin från Jönköpings läns museum som ciceron.

Öppet hus i Kristallen är ett inslag i ?Bruzaholmsdagen i bruksmiljö? , som traditionsenligt anordnas varje sommar i Bruzaholm. Det är också en del av det rikstäckande evenemanget Tusen trädgårdar, som innebär att mängder av trädgårdar och parker i hela landet hålls öppna för besök just den 12 augusti. Se vidare www.tradgardsriket.se

Kristallen med konsnären Liss Erikssons bronsskulptur Klarinettisten.
Foto Rolf Dahlström, omkr 1965.

Historien bakom Kristallen

Om vi vänder blicken till ?Kristallens? grannskap finner vi en industribyggnad, med uppstickande sågtak och prydliga gula tegelfasader. Här tillverkar Bruzaholms Ståldukar AB  metallduk eller vira, för pappersindustrins behov. Berättelsen om ?Kristallen? börjar med fabrikens grundare, disponent Erik Bengtsson. Han var son till Bruzaholms mäktige företagsledare under 1900-talets första årtionden, Gösta Bengtsson. Denne hade grundat den första metallduksfabriken i västra delen av samhället och inrättat sig som en gamla tiders brukspatron i en pampig och herrgårdslik villa, den s k Bengtsgården. Men en brytning i familjen ledde till att sonen Erik år 1948 startade en konkurrerande metallduksfabrik, AB Maskinduksverken. Företaget byggdes upp och blomstrade under hans skickliga ledning. Med Erik Bengtsson var inte bara en driven företagsledare och ingenjör ? han hade ett estetiskt sinne och starkt konstintresse, och han var en passionerad blomstervän. I Kristallen kunde intresset för arkitektur och odling förenas i en miljö, som var ägnad till glädje och rekreation för fabrikens anställda och för hela samhället.

Agneta Åsgrim Berlin

Karta, hitta vägen!

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk