Glaskonst i kyrkorna – Jönköpings läns museum

Glaskonst i kyrkorna

Publicerat: 14 aug, 2012

Det målade glaset har lång historia i våra kyrkor, men det är framförallt perioden 1890-1910 samt från 1930-talet och framåt som är vanligast.

År 2004 genomförde länsmuseet en inventering av kyrkligt glasmåleri i Växjö stift, Jönköpings län. Inventeringen finasierades genom KAE kyrkoantikvarisk ersättning, som är statliga pengar fördelade till Svenska Kyrkan för att identifiera, bevara och vårda det kulturav som våra kyrkor utgör.

De nygotiska motiven är ofta detaljrika och föreställande men också geometriska mönster förekommer. Vallsjö nya kyrka, i utkanten av Sävsjö, är en stor granitkyrka uppförd 1890-1891 efter ritningar av arkitekt Gustav Pettersson. Kyrkan har ursprungliga glasmålningar utförda av Stockholms glasmåleri, Neumann & Vogel, dessa fönster tillverkades samma år som kyrkan byggdes. Mittfönstret föreställer Jesus gåendes på vattnet och den tvivlande Petrus, inritat i ett nygotiskt trepassformat spetsbågevalv med fialer. De rent dekorativa mönstren har en motivbild som är snarlika samtida mönsterkakel.

Det tidiga svenska glasmåleriet hade utländska förebilder och 1888 grundades två inhemska glasmåleriateljéer, dels det ovan nämnda Stockholms Glasmåleri AB och dels Svenskt Glasmåleri AB i Göteborg.

Det tidigast exemplet på glasmåleri inom ramen för inventeringen är fönstren från 1853 i Hjälmseryds nya kyrka, dessa är precis som i Vallsjö också samtida med kyrkan. Fönstren i Hjälmseryds nya kyrka är formgivna av konstnären Uno Angerstein och är relativt enkla med olikfärgade rutor och stilserade kors i en vilja att berika kyrkorummet med mera färg och form men ändock avpassat till ett nyklassiskt kyrkorum. Influenserna är snarare hämtade från samtida schweizerstil är den begynnande nygotiken.


Inventeringen utfördes av Jonas Haas och samtliga fotografier är hämtade från rapporten och arbetet i fält.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.