Skyddsvärda träd i stadsparken – Jönköpings läns museum

Skyddsvärda träd i stadsparken

Publicerat: 16 maj, 2013

Ikväll, den 16 maj, är det dags för ännu en vandring under temat ”Stadens gröna rum”.

stadsparkenJönköpings stadspark är mer än 100 år gammal. När den anlades 1896 var visionen en naturlig skogshage med soliga gläntor för lek och vila. Parken skulle bli ett stadsnära utflyktsmål för alla samhällsklasser. Högresta furor och välvuxna ekar sparades, och en del nya ovanliga trädslag planterades. Idag finns många åldriga träd i parken, och de har blivit värdefulla för både människor, djur och andra levande organismer. På denna vandring får vi ta del av Stadsparkens historia och titta närmare på trädexemplar som är boplatser för ovanliga arter, reliktbock, blomkålssvamp, kattuggla och tallticka.

Vi samlas vid parkens entréskylt mot Dunkehallavägen, kl. 18.00.

Guider är kommunekolog Dag Fredriksson och antikvarie Agneta Åsgrim Berlin.

Välkomna!

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.