Följ med längs grönskande gator och in på gröna gårdar – Jönköpings läns museum

Följ med längs grönskande gator och in på gröna gårdar

Publicerat: 29 apr, 2013

Temat för vårt stadsvandringsprogram i år är stadens trädgårdar, odlingar och gröna stråk. Det blir tre vandringar i maj och sedan ytterligare två i augusti och september.

Den första vandringen är nu i veckan, den 2 maj och har rubriken:

Kryddträdgårdar och blomsterparterrer – om äldre tiders stadsodling och gårdsmiljöer i Jönköping

Den gamla tätbebyggda trästaden hade sina gröna oaser med kryddgårdar, planteringar och små parker. Ännu finns några gårdar kvar med små odlingar och blomsterrabatter och med prydnads- och fruktträd. Kring flera offentliga byggnader anlades under 1800-talet mindre parker.

På torsdagkväll den 2 maj vi vandrar längs Smedjegatan och tittar in på nr 28 med sina små odlingslotter på bakgården. Framme vid Hovrättstorget gör vi ett besök i Hovrättsparken, som nyanlades vid 1800-talets mitt och som nu fått sin historia dokumenterad. (Bilden ovan visar parken på 1870-talet.) Vi fortsätter till ett par gårdar längs den gamla kanalens sträckning och avslutar i Ulfsparregårdens stora, drygt 200-åriga trädgård med fruktträd och blomsterrabatter på Östra Storgatan 74.

Välkommen att följa med!

Det är samling utanför länsmuseet/stadsbiblioteket kl. 18.00. Antikvarie Bo E Karlson är guide och vandringen genomförs i samarbete med Gudmundsgillet i Jönköping

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.