Rosenlunds herrgård - den stora branden och bråket – Jönköpings läns museum

Rosenlunds herrgård – den stora branden och bråket

Publicerat: 15 maj, 2019

I slutet av 1700-talet byggde familjen Posse upp sin herrgårdsanläggning Rosenlund från grunden. Hundra år senare stod många av dessa byggnader fortfarande kvar, men en katastrof inträffade en lördagsförmiddag i maj 1880.

Enligt den första rapporten i lokaltidningen var det postbudet Anders Ågren från Jönköping som promenerade förbi Rosenlund på väg till Huskvarna och som först såg röken. Han sprang mot brandplatsen och tillkallade hjälp. Samtidigt skickade man efter eldsläckningsmanskapet inne i Jönköping. Avståndet medförde emellertid att dessa inte kunde påbörja släckningen förrän efter nästan en timme. Tillsammans lyckades man dock släppa lös omkring 60 kreatur i ladugården och räddade dem således från att bli innebrända. Tre halmstackar, 6 byggnader, ett tröskverk, vagnar, foder och många redskap gick förlorade. Antagligen hade flera av dessa förlorade byggnader uppförts av Gustaf Mauritz Posse.

Tragedin med branden på Rosenlund fick emellertid en lite överraskande efterdyning. I dagstidningen infördes någon dag senare på begäran ett beriktigande. Där hävdades att det inte alls var postbudet Ågren som varit hjälte och upptäckt branden. I stället var det sex av gårdens eget folk som genast upptäckte elden och påbörjade räddningen av kreaturen – Ågren anlände först senare.

Påföljande exemplar av Jönköpingsposten införde ett beriktigande av det publicerade beriktigandet. Det var Ågren som begärde att tidningen införde hans version av händelsen. Han menade att han kunde styrka sin version att ha varit först på plats med vittnen. På sin väg till brandplatsen hade han tillropat sig en smed och en annan man som arbetade på en åker. När de nådde ladugården var där endast en piga som utfodrade kreaturen. Hon trodde inte på varningen, utan var tvungen att själv springa ut och se de brinnande halmstackarna och tröskverket.

Här gällde dock att få sista ordet och i nästa tidning framträdde gårdsfolket och ifrågasatte återigen hela Ågrens berättelse. De menade att en gosse hade uppmärksammat sin mor att det brann i en halmstack och efterhand samlades allt fler för att hjälpa till. Över 20 kreatur hade redan räddats innan Ågren dök upp. Efter detta beslutade Jönköpingsposten att inte publicera fler versioner av händelsen.

Värst var ändå förlusterna för Rosenlunds ägare Arvid Ekermann och arrendatorn Slettengren eftersom byggnaderna och redskapen var lågt försäkrade. Branden gav upphov till ett omfattande nybyggande på Rosenlund och inom kort uppfördes bland annat ett nytt fähus med en stomme av ”gjutmassa af kalksten och sand”.

Rosenlunds herrgård har en lång och fascinerande historia. Läs mer i länsmuseets nya bok Rosenlunds herrgård – byggnad, park, landskap och människor.
Boken finns att köpa i museets webshop och i Museibutiken.

Torsdag den 16 maj kl. 16:30 har vi boksläpp på just Rosenlunds herrgård – varmt välkommen!

Anders Franzén

 

Översta bilden: Skördearbete på en åker med halmstackar och ett tröskverk. 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie


Bilder

Hovrättsrådet Arvid Ekman.