"Ritat och byggt" visas i Habo – Jönköpings läns museum

"Ritat och byggt" visas i Habo

Publicerat: 9 apr, 2012

Ritat och byggt är en vandringsutställning om arkitektur i Jönköpings län. Utställningen producerades 2008 och har sedan dess vandrat runt i länet. Nu är det dags för Habo kommun och där visas den en knapp månad framöver på biblioteket med start den 10 april.

Utställningen speglar 1900-talet, ett århundrade då det moderna samhället formades. Arkitekterna gav staden gestalt genom bankpalats, kommunalhus, tingshus och skolbyggnader. Bostadsbrist och industriexpansion gav andra uppdrag. Vandringsutställningen  är en del av en större satsning kring 1900-talets bebyggelse i länet som inleddes med boken Visioner och vardagsarkitektur. Den är tematiskt uppbyggd och speglar både den visionära och den mera vardagsnära arkitekturen som formats av regionalt och nationellt verksamma arkitekter och byggmästare. Utställningen är innehållsrik i så motto att den visar nästan 200 exempel på olika byggnader från sekelskiftet 1900 fram till 1980-talet, ritade av ett stort antal kända och mera okända upphovsmän. Habo kommun representeras t.ex. genom sitt kommunalhus, som är ritat av Stig Morud, arkitekt från Falkhöping.

Kommunhuset i Habo ritades 1955 av Morud och Johansson, Falköping.

I anslutning till utställningen genomförs också en arkitekturvandring i Habo, måndagen den 23 april, med antikvarie Britt-Marie Börjesgård som ciceron. Start kl. 18.00, samling vid biblioteket.

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.