Sveriges sydligaste laestadianska kapell? – Jönköpings läns museum

Sveriges sydligaste laestadianska kapell?

Publicerat: 4 apr, 2012

Laestadianismen är en lutheransk inomkyrklig väckelse som vi normalt förknippar med Nordkalotten, men det har funnits en församling även i Sommen, strax norr om Tranås. Församlingen i Sommen kom dock dit via Amerika. Otto Karlsson hade som immigrant i USA mött väckelsen och när han valde att återvända till Sverige i slutet av 1890-talet förde han med sig sin tro. Församlingen i Sommen växte och år 1916 aktualiserades frågan om att bygga ett kapell.

Sionskapellet i Sommen är uppfört år 1918 för den laestadianska församlingen, med namnet föreningen Fridsförbundet.

Kapellet har förutom församlingens egna verksamhet också hyrts av Säby församling, som bland annat höll konfirmationsundervisning och gudstjänster i lokalen innan Holavedskapellet tillkom. Skolundervisning bedrevs i kapellet fram till 1930-talet, vidare har även Röda Korset och Frivilliga Sjukkassan använt lokalen för sin verksamhet.

År 1998 överläts lokalen till Sommens hembygdsförening för en symbolisk summa då de få kvarvarande medlemmarna i församlingen såg ett värde i att kapellet vårdades och  bevarades som samlingslokal. I januari 1999 förklarades Sionskapellet som byggnadsminne, genom beslut av länsstyrelsen.

Samlingssalen före restaurering

Köket före restaurering

Byggnaden restaurerades i början på 2000-talet både ut- och invändigt med byggnadsvårdsmedel från länsstyrelsen. Länsmuseet medverkade som antikvarisk kontrollant som det hette på den tiden.

Byggmöte i anslutning till målningsrestaurering stora salen.

Provruta färgskikt i vestibulen.

Samlingssalen efter målningsrestaurering, ännu ej återmöblerad.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.