Medeltida taklag – Jönköpings läns museum

Medeltida taklag

Publicerat: 22 feb, 2012

De sällsynta fynd som genom tiderna gjorts av vikingatida skepp har med rätta varit sensationella, men flera svenska kyrkvindar finns minst lika hantverksmässiga träkonstruktioner som i en del fall inte ens är ett sekel yngre än de berömda skeppen.

I Skandinavien finns ett unikt kulturarv i form av medeltida takkonstruktioner i trä på kyrkvindar. Ur ett internationellt perspektiv är de rariteter, särskilt de från tidig medeltid. Likväl är de svenska medeltidskyrkornas takstolar ett föga känt forskningsfält. Under 2010-2011 kartlade Jönköpings läns museum taklagen i elva småländska medeltidskyrkor i Linköpings stift. Arbetet mynnade ut i en rapport som är ett försök att bygga upp kunskapen kring det småländska materialet.

Rapporten ”Medeltida taklag” finns att beställa från Jönköpings läns museum till en kostnad av 150 kr. Nedan finns den också som lågupplöst pdf:

Medeltida taklag lågupplöst hemsida

Läs mer på hemsidan:

http://www.jkpglm.se/kulturmiljo/projekt/kyrkvindar.html

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk