Sockenkyrkonätverket – Jönköpings läns museum

Sockenkyrkonätverket

Publicerat: 21 feb, 2012

Sockenkyrkonätverket bildades 2009 för att bidra till bevarandet av de svenska sockenkyrkorna och sprida kunskapen om de kulturarv som de rymmer. Sedan 2011 finns en hemsida som förmedlar aktuell information rörande debatter, seminarier och litteratur mm.

http://www.sockenkyrkonätverket.se/index.html

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk