Månghussystem – myt eller verklighet? – Jönköpings läns museum
Byggnader

Månghussystem – myt eller verklighet?

Publicerat: 9 sep, 2014

Begreppet månghussystem har ofta använts för att beskriva bebyggelsestrukturen på landsbygden. Begreppet kan tydas som en gårdsstuktur med många byggnader och där varje byggnad inrymmer en funktion.

Månghussystemet har identifierats på många håll i landet. I norra Sverige har det varit särskilt tydligt, men även det äldre byggnadsskicket i Småland har karakteriserats som ett månghussystem. Ibland har tidpunkten för dess försvinnande preciserats till tiden för laga skifte, i andra fall till sent 1800-tal.

I min avhandling Skiftenas skede hävdar jag att den gängse innebörden av månghussystem inte är giltigt under laga skiftets epok (1828?1927) för de områden i Småland som jag undersökt. Gårdar som var bebyggda med ca tre till fem olika byggnadskategorier är i stället tecken på att flera funktioner kombinerats i samma byggnad.

I föredraget Månghussystem ? myt eller verklighet kommer jag att utveckla mina tankar och ge exempel utifrån den småländska gårdens bebyggelse. Välkomna till Jönköpings läns museum onsdagen den 10 september kl 18.00!

Anders Franzén

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie