Fönstret och dess delar – Jönköpings läns museum

Fönstret och dess delar

Publicerat: 28 mar, 2014

Ett fönster är ett fönster, men också så mycket mera! Utsikt, insyn, ljusinsläpp, men även en teknisk konstruktion med en hel räcka begrepp.

Ett fönster består av olika delar, glaset skrev jag om i förra inlägget. Nu lite om infattningen och alla de begrepp som beskriver ramverket. Karmen är den ramkonstruktion som fästs in i byggnaden, fönsterbågen, spröjsen delar in och utgör anhåll för rutorna i fönsterbågen. Om fönstret består av ett antal fönsterbågar, delas det vertikalt av en mittpost och horisontellt av en tvärpost även kallad losholz, eller losholst.

Ett fönster delas dessutom begreppsmässigt in i luft, varje båge utgör ett fönsterluft så ett fönster med två bågar är med andra ord ett tvåluftsfönster. Vidare är öppningsbara fönster utrustade med gångjärn, hörnjärn, hakar, stängnings– och uppställningsbeslag. I äldre bebyggelse var sällan alla fönsterbågar öppningsbara. De bågar som inte hängde på gångjärn, klämdes på plats av spik, eller hästskosöm.

fönsterkonstruktion

Fram till slutet av 1920-talet var innanfönster vanliga. I äldre fönster var det lösa innerbågar som fästes med stift och klisterremsor, senare hängdes de ofta på gångjärn. Innerbågen gjordes ofta i något klenare dimensioner, då den inte var lika utsatt för påfrestningar som ytterbågen.

Kopplade fönsterbågar introduceras under 1800-talets slut. Från sekelskiftet blir de kopplade, inåtgående fönsterbågarna vanligare och då särskilt i stadsbebyggelse, där utåtgående bågar var opraktiska i flervåningshus. När fönstren öppnas inåt utesluts mittposten och den inre bågen blir den bärande på vilken den yttre bågen hängs. Det gör att den inre bågen nu ofta blir kraftigare än ytterbågen och hela fönstret får klumpigare dimensioner. Dessa fönster stängs med spanjolettvred.

Med funktionalismen kommer större fönster, vilket också innebär en teknisk förändring. De stora perspektivfönstren kan inte vara sidohängda, då bågen helt enkelt blir för tung. Dessa är istället pivotupphängda, det vill säga bågen är vridbar runt en oftast horisontell axel.

Idag, när glaset har blivit ett fasadmaterial är gränsen mellan fönster och vägg utsuddad. Det är inte fönster man öppnar utan dörrar…

Det om tekniken och begreppen. Hur ska man tänka och förhålla sig till fönster när man restaurerar? Det återkommer jag till i senare inlägg!

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.