Medeltida timmermanskonst på västgötska kyrkvindar – Jönköpings läns museum

Medeltida timmermanskonst på västgötska kyrkvindar

Publicerat: 1 apr, 2014

Romanska takstolar i Ugglums kyrka vid Mössberg.

Kyrkvindarna är en bortglömd del av det oskattbara kulturarv som våra medeltida kyrkor bildar. På flera håll gömmer sig fint arbetade takkonstruktioner i trä från medeltidens första sekel, ett arv av världsklass som ytterst få har sett i modern tid. Under vår och sommar genomför Jönköpings läns museum på uppdrag av Skara stift en inventering av bevarade medeltida taklag i ett 50-tal kyrkor. Detta för att uppmärksamma dessa konstruktioners kulturhistoriska värden, sprida kunskapen om dem och bättre kunna värna dem för kommande generationer. Arbetet kommer under 2015 att mynna ut i en rapport och ett seminarium som för första gången tar ett helhetsgrepp på ett spännande västgötskt material från kristendomens tidiga århundraden i landskapet.

Inventering i Högstena lilla romanska kyrka vid Plantabergets sluttning.

I de första stenkyrkorna från 1100- och 1200-talen var takstolarna en synlig del av kyrkorummen eftersom innertak saknades. Därför var också dessa byggnadsdelar vackert arbetade av skickliga timmermän, inte sällan med dekorativ former och bemålning. Under gotiken fick kyrkorummen valv eller innertak av trä, varmed de gamla takstolarna doldes.

Robin Gullbrandsson

 

 

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk