Fönsterglasets historia – Jönköpings läns museum

Fönsterglasets historia

Publicerat: 19 mar, 2014

Glasfönster, fönsterglas och hela fasader av glas är idag något självklart, men så har det inte alltid varit. Det är under 1500-talets mitt som fönsterglas börjar tillverkas i Sverige. Det var då en lyxartikel och först under 1700-talet blir de glasade fönstren mera allmänna. Importerat fönsterglas har förekommit i Sverige sedan medeltid men då framför allt i kyrkor och mera exklusiva bostadshus. I vanliga bostadshus var ljusinsläppen oftast små och kunde vara täckta av skrapade djurhudar, oljad duk, eller tunna skivor av polerat horn.

Kunskapen att tillverka glas är gammal. De äldsta beläggen för fönsterglas finns i romerskt material omkring år 0, det var då gjutet glas. De tidigaste blåsta fönsterglasen tillverkades enligt den så kallade månglasmetoden. En glob blåstes och pipan hölls uppåt så att klotet av sin egen tyngd plattades till. Den skålformade glasmassan drevs sedan ut till en cirkelrund platta.

Enligt cylindermetoden, som utvecklas i Frankrike under 1300-talet, blåser man en stor cylinder, kapar ändarna och klipper upp glasröret. Detta ger ett fyrkantigt glas, som är jämnare och gör det lättare att utnyttja glasets hela yta. Man kunde blåsa mycket stora cylindrar, upp till 2?3 meter långa. Denna metod var långt in i vår tid det vanligaste sättet att tillverka planglas. Under 1600-talets slut började man gjuta glas i särskilda, uppvärmda metallformar, en teknik som framför allt användes vid framställning av spegelglas.

Principskiss

Principskiss av hur man blåser månglas respektive cylinderglas.

År 1913 presenteras en metod att dra glas direkt från ugnarna. Detta glas känns igen på att det får en något randig yta. Glava i Värmland började 1927 som första glasbruk i Sverige att tillverka glas enligt denna metod. De sista glasbruken som tillverkade manuellt blåst fönsterglas i Sverige var Emmaboda, nedlagt 1931 och Ramnåsa som lades ner 1934.

Floatmetoden utvecklades i England under 1950-talet av Alastair Pilkington och huvudparten av allt planglas tillverkas idag enligt denna metod. Floatglastillverkning ger ett helt slätt glas, som har en helt annan karaktär än ett äldre fönsterglas. Floatglas kan dock inte tillverkas i tunnare dimensioner än 3 mm.

Britt-Marie Börjesgård

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.