Bildskatter i våra kyrkor 3 - Ovan valv i Bringetofta – Jönköpings läns museum
Interiör mot gamla koret i Bringetofta kyrka

Bildskatter i våra kyrkor 3 – Ovan valv i Bringetofta

Publicerat: 26 jun, 2014

Många medeltida kyrkor har genom århundradena byggt om och till, både utsida och insida har med tiden förändrats och förnyats. Förändringarna har varit nödvändiga för att ge plats åt en växande församling, men kyrkan har också låtit sig inspireras av de för tiden gällande stilidealen.

Interiör mot gamla koret i Bringetofta kyrka

På väggarna kring triumfbågen avbildas heliga personer och änglar. Målningarna är från 1200-talet.

I Bringetofta kyrka i Jönköpings län har förändringarna lämnat tydliga spår, bland annat i koret. Till skillnad mot målningarna i långhuset är figurerna till stor del huvudlösa, åtminstone ser det så ut eftersom man slagit valvet långt efter att målningarna uppfördes.

Väggmålning med illustration av hästar och personer. Hästarna är stiligt utrustade.

Kungarnas tillbedjan

I de flesta fall är det så det är. Renoveringar och ombyggnationer har helt ödelagt äldre tidsskikt och man får fritt fantisera kring hur det kan ha sett ut en gång i tiden. Men inte i Bringetofta, där finns på vinden ovanför valvet en viktig del av bildskatten sparad, mer eller mindre orörd av tidens tand. Inkilad mellan takkonstruktionens bjälkar och valvhjässan finns fortsättningen av södra korväggens målning.

 

Väggmålningen fortsätter ovanför valvet. Maria med Jesusbarnet finns illustrerat. Maria har någon typ av krona.

Maria med Jesusbarnet finns i ganska oskadat skick ovanför korvalvet.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Gunnel Rosenquist

Konservator