79187-012bv25c325a4stra2bkajen2bskiss2butgr25c325a4vning2b111214-1_small – Jönköpings läns museum

79187-012bv25c325a4stra2bkajen2bskiss2butgr25c325a4vning2b111214-1_small

Publicerat: 22 jan, 2018

En ritning över ruinrummet under punkthuset i Bastion Carolus

i Information


Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk