Du sökte efter: slottet – Jönköpings läns museum

Söker efter: slottet

Medeltidsstadens och slottets lämningar i Kyrkogatan. Arkeologisk förundersökning av stadslager, kyrkogård och slottslämningar, fornlämning RAÄ Jönköping 50:1 och 137:1, inför nyanläggande av gång- och cykelbana i Kyrkogatan, delen Skolgatan – Västra Storgatan (pdf, 7 MB, nytt fönster) >

Rapport

Konservatorn på slottet

Byggnadsvård

Under augusti utförde konservatorerna arbeten i Helgerums slott söder om Västervik. Slottet, som byggdes 1753-55, har under de senaste åren genomgått restaureringsåtgärder på flera områden, både exteriört och interiört. Konserveringsarbetet…


Byggfusk på slottet – nyhet i Smålandsnytt!

Arkeologi

http://www.svtplay.se/klipp/146977/byggfusk-inget-nytt


Slottets tygverkstad…?

Arkeologi

På Erik Dahlbergs berömda skiss över staden Jönköping och dess fästning syns en liten oansenlig träbyggnad nedanför murarna, till höger om sjöporten och slottets brygga. På andra sidan reser sig…


Skolverksamheten på Slottet

Arkeologi

Äntligen har museet inte bara kommit igång med undersökningen av slottsmurarna utan även med skolverksamheten på platsen för Jönköpings slott. Ett antal 5:e klassare har besökt oss, först i den…


Slottet år 2 – parkeringen som försvann

Arkeologi

Idag, på morgonen den 2 april 2012, stängdes parkeringsplatsen intill Länsstyrelsen permanent. Det var inte precis någon populär åtgärd i Jönköpings innerstad. Men den är nödvändig, eftersom årets arkeologiska insats…


1 2 3 13