Slottet år 2 - parkeringen som försvann – Jönköpings läns museum

Slottet år 2 – parkeringen som försvann

Publicerat: 2 apr, 2012
Idag, på morgonen den 2 april 2012, stängdes parkeringsplatsen intill Länsstyrelsen permanent. Det var inte precis någon populär åtgärd i Jönköpings innerstad. Men den är nödvändig, eftersom årets arkeologiska insats på fästningen ska börja här. Det handlar om att Hamngatan skall få en ny sträckning alldeles intill Riksbyggens och Vätterhems nya fastigheter. Från en arkeologisk synvinkel innebär detta att en mängd nya ledningar (el, vatten/avlopp, fjärrvärme, bredband, dagvatten osv.) kommer att dras rakt genom fästningens vallgravar. Dessutom kommer schakten att beröra bastion Carolus västra flank plus ett stycke av den södra kurtinens välvda skyttegång.
Men frågan är om det ändå inte är förhoppningen att finna slottets sydöstra hörntorn, byggt på Gustav Vasas tid, som fått mest uppmärkamhet hittills. För även om Hans Flemings kasematterade bastion från början av 1600-talet är spännande, så vore det en verklig utmaning att försöka lokalisera detta tidiga kanontorn. Det handlar om ett för sin tid – mitten av 1500-talet – typiskt inslag i fästningsarkitekturen med paralleller på platser som t.ex. Kalmar, Vadstena, Landskrona och Malmö. Men i Jönköping förstördes de fyra tornen (eller posteijerna som de också kallades) redan på senhösten 1567 i samband med det Nordiska Sjuårskriget. Då brände de svenska försvararna både slott och stad inför Daniel Rantzaus hotande anfall. Om vi skulle råka stöta på resterna efter det sydöstra hörntornet handlar det om att frilägga en del av fästningsverken som ingen människa sett på snart fyra och ett halvt sekel!
Men för att nå dithän krävdes det att parkeringsplatsen först blev avlyst. Så har alltså skett idag. Därefter vidtar den alltid lika trista upprensningan. Det finns staket, lyktstolpar och ledningar att flytta på. Och i vad som en gång var planterade rabatter står mindre träd intill mängder med förvuxna buskar. Slutligen blir det dags att bryta asfalt och att plocka upp den fint satta ränndalen med dess värdefulla storgatsten.
Allt sammanräknat väntar säkert ett par veckors jobb med att iordningställa undersökningsytan inför årets förundersökning. Men från den 18 april skall vi arkeologer finnas på plats i den nya Hamngatans schakt. Och tills dess skall vi ha kunnat uppgradera vår virtuella grind, lagom till era besök. Välkomna!

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

En arm från en grävmaskin Den nya undersökningsytan - blivande Hamngatan
En man som sågar ett träd Fällning av träd
En maskinarm som rensar ogräs Ogräsrensning i den större skola
Orange text på asfalt Vår virtuella grind