Konservatorn på slottet – Jönköpings läns museum

Konservatorn på slottet

Publicerat: 11 sep, 2013

Under augusti utförde konservatorerna arbeten i Helgerums slott söder om Västervik. Slottet, som byggdes 1753-55, har under de senaste åren genomgått restaureringsåtgärder på flera områden, både exteriört och interiört. Konserveringsarbetet gällde väggbemålningen i Musiksalongen ? en imitationsmålad kolmårdsmarmor ? samt en takmålning med himmel och fåglar i Förmaket. Båda rummen finns på den s k Paradvåningen i slottet.

I Musiksalongen fanns flagningar och bortfall i färgskiktet och ytorna var mycket smutsiga efter alla år. Takmålningen i Förmaket hade flera sprickor i det yttre skiktet. Det hade också släppt från det underliggande putsskiktet och bitar hade börjat falla ur. Ytan var även här mycket smutsad. Detta åtgärdades genom att varsamt laga, rengöra och retuschera så att originalmaterial och patina inte gick förlorat.

Musiksalongen ek Förmaket, arbetsbilder under rengöring av tak. Uk (1)

Lördagen den 7 september bjöd länsstyrelsen i Kalmar län till en Byggnadsminnesdag på Helgerums slott. Inbjudna var ägare till olika byggnadsminnen i länet. Avsikten med dagen var att ge tips och råd om vård, underhåll och konservering, och att göra detta i en miljö där det pågått och pågår restaureringsarbeten av skilda slag.

Helgerum 7 sept

Helgerums slott strålade i kapp med sensommarsolen och stämningen var på topp. Länsstyrelsen och slottets ägare hälsade de runt 60 besökarna välkomna. Sedan guidades besökarna runt i olika grupper till olika stationer där arbeten gjorts. Som konservator vid Jönköpings läns museum ansvarade jag för en av dessa och berättade om arbetet med de båda rummen.

Ninni Ekre

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.