Johan Bauer

Folkkär och välkänd, en del av den svenska kulturen tack vare otaliga illustrationer i Bland tomtar och troll – John Bauer är den enskilt mest omfattande representerade konstnären i länsmuseets samlingar. Förutom nyckelverk har museet hand om ett tusental skisser och förstudier till berömda verk, till exempel kring berättelsen om Tuvstarr.

De omfattande samlingarna ger insyn i hans komplexa konstnärskap – i det spänningsfulla fältet mellan illustrationsuppdrag och konstnärliga ambitioner – och privatliv. Förutom konstverk finns en stor brevsamling i länsmuseets arkiv.

Två troll står på en sten och tittar på utsikten.

Bakgrund

Bauer föddes 1882 i Jönköping och utbildade sig bland annat vid Konstakademien i Stockholm och under många utlandsresor. Han gifte sig med Esther Ellqvist år 1906. Tragiskt omkom paret, tillsammans med sonen Bengt, i en båtolycka i november 1918 på Vättern.

Julbocken, akvarell av John Bauer

Bland tomtar och troll

Från och med 1907 publiceras sagosamlingen ”Bland tomtar och troll” årligen genom förlaget Åhlen och Åkerlund. Böckerna innehåller nyskrivna sagor av svenska författare. Barnlitteraturen går under denna tid en ny guldålder till mötes. Författarna vill nå ut till alla, inte bara överklassens barn, och man söker berättelser i det gemensamma kulturarv som finns i folksagorna. Sagorna präglas av äventyr och naturmystik, och inte minst av den nationalromantiska tidsandan.