John Bauer – Jönköpings läns museum

John Bauer

Folkkär och välkänd, en del av den svenska kulturen tack vare otaliga illustrationer i Bland tomtar och troll – John Bauer är den enskilt mest omfattande representerade konstnären i länsmuseets samlingar.

Förutom nyckelverk har museet hand om ett tusental skisser och förstudier till berömda verk, till exempel kring berättelsen om Tuvstarr.

Bauer föddes 1882 i Jönköping och utbildade sig bland annat vid Konstakademien i Stockholm och under många utlandsresor. Han gifte sig med Esther Ellqvist år 1906. Tragiskt omkom paret, tillsammans med sonen Bengt, i en båtolycka i november 1918 på Vättern.

De omfattande samlingarna ger insyn i hans komplexa konstnärskap – i det spänningsfyllda fältet mellan illustrationsuppdrag och konstnärliga ambitioner – och privatliv. Förutom konstverk finns en stor brevsamling i länsmuseets arkiv.

Biografi

John Bauer föddes den 4 juni 1882 i Jönköping som son till Emma Wadell och den tysklandsbördige Joseph Bauer som drev en framgångsrik charkuterirörelse. Bauer flyttade som 16-åring till Stockholm för att bli konstnär och inledde utbildningen vid bland annat Tekniska skolan innan han blev antagen till Kungliga Konstakademien. Under utbildningen lärde han känna Esther Ellqvist och de gifte sig 1906.

Tidigt försörjde han sig med illustrationsuppdrag, både inom sagogenren och inom mer seriösa publikationer som Lappland. Det stora framtidslandet (1908). Bauer sökte inspiration bland annat i den italienska konsten, i likhet med många symbolister vid denna tid. Parets son Bengt föddes 1915, men familjens liv fick ett tragiskt slut då fartyget Per Brahe förliste på Vättern i en höststorm den 19 november 1918. Alla ombord drunknade.

Läs mer i Bloggportalen: John Bauer

Ett papper med flera olika frimärksstora skisser av troll, prinsessor, häxor, älgar

Skisser

Till största delen består Jönköpings läns museum Bauer-samling av skisser. De representerar hela hans skapande – från barnteckningar och akademiska studier, karikatyrer och reseskildringar till sena skisser för dekorativa uppdrag.

På många blad arbetade Bauer med skisser till Bland tomtar och troll och andra illustrationsuppdrag. På dessa blad har han prövat sig fram för att välja vilka delar av berättelserna som ska visas i bildform, hur bilderna förhåller sig till varandra och sammantaget utgör en berättelse. Så kan man följa hur han lägger grunden för välkända sagor som den om prinsessan Tuvstarr från år 1913.

Äldre brev utspridda på ett bord. Person med handskar håller i ett av breven.

Brevsamlingen

Till länsmuseets samling om konstnären John Bauer hör en stor brevsamling med brev från och till, och även kring, Bauer. Brevsamlingen är en viktig källa till kunskap och ger värdefulla inblickar i konstnärens vardag och liv. Samlingen omfattar närmare ett tusen brev och spänner konstnärens liv, inte minst efter det att han flyttade från Jönköping till Stockholm som 16-åring.

Hela museets brevsamling är digitiserad och sökbar via DigitaltMuseum.

Två troll står på en sten och tittar på utsikten.

Bland tomtar och troll

Det är först och främst illustrationerna till Bland tomtar och troll som har gjort John Bauer till en folkkär konstnär. Han skildrar den svenska naturen, de täta skogarna där ljuset strilar ner genom de mäktiga trädkronorna och inspiration fann hann i sina hemtrakter runt Jönköping vid Vätterns södra spets.

Han målar mystiska och magiska platser, stereotyper för den trolska, småländska skogen. Skogen befolkar han med sagofigurer – troll, älvor, prinsar och prinsessor. Redan innan första utgåvan av Bland tomtar och troll hade Bauer illustrerat sagor och var en erfaren tecknare. Han medverkade i Bland tomtar och troll åren 1907–1910 och 1912–1915.

En same med kikare, akvarell av John Bauer

Lapplandsresan

Sommaren 1904 antog John Bauer förläggare CAV Lundholms uppdrag att bidra med illustrationer, tillsammans med andra konstnärer, till ett praktverk om Lappland. Boken Lappland. Det stora framtidslandet gavs ut i Stockholm 1908. Bauer reste i Lappland några månader under sommaren och tecknade och fotograferade flitigt. Det omfattande skissmaterialet låg sedan till grund för de genomarbetade verken – elva stora akvareller och tre laverade pennteckningar.

Arbetsmaterialet vittnar om Bauers arbetsmetoder, till exempel hur han noterar färgnamn, justerar kompositionen för en bättre verkan och överhuvudtaget vilka motiv han väljer att lyfta fram. Hans fascination för människor och natur märks tydligt, även om bilderna vittnar om att Bauer kände sig mindre hemma i fjällen än i skogarna.