Vård- och underhållsplaner – Jönköpings läns museum

Vård- och underhållsplaner

Antikvariska och byggnadshistoriska utredningar utförs även som en del av vård- och underhållsplaner, VoU-planer, för kulturskyddade byggnader.
VoU-planer upprättas främst för lagskyddade byggnadsminnen och för Svenska kyrkans kyrkobyggnader. Länsmuseets uppdrag omfattar i detta sammanhang byggnadsbeskrivning och historik samt konst- och kulturhistorisk karaktärisering. I samarbete med sakkunniga sidokonsulter (byggmästare, ingenjörer osv.) kan vi också ta fram planer där vårdinsatser läggs in i en tidplan med kostnadskalkyler. Vård- och underhållsplaner och liknande uppdrag utförs i regel på konsultbasis. Kontakta oss för frågor och offert.

Svenska kyrkans vård- och underhållsplaner

Genom ett omfattande projekt, som inleddes år 2002, har länets alla skyddade församlingskyrkor och kapell samt begravningsplatser (med undantag för Skara stift) blivit inventerade och beskrivna. Utredningarna är en del av Svenska kyrkans vård- och underhållsplaner för de aktuella byggnaderna. Kyrkobeskrivningarna utfördes av länsmuseets antikvarier på uppdrag av Linköpings och Växjö stift, och finns publicerade i en serie rapporter.
Se exempel till höger.

Exempel på vård- och underhållsplaner

PDF-filer hämtade ur museets rapportarkiv

J E Hylténs metallvarufabrik (pdf, 5 MB, nytt fönster) >

i Information


Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie