Kulturhistoriska utredningar och förstudier – Jönköpings läns museum
Dekorationsmåleri.

Kulturhistoriska utredningar och förstudier

När förändringar planeras i skyddade byggnader, kulturmiljöer och landskap fordras idag kvalificerade kunskapsunderlag inför besluten.
Länsmuseets kulturmiljöavdelning utför byggnadsundersökningar och kulturhistoriska utredningar på uppdrag av bland annat kommuner, församlingar, länsstyrelser och andra myndigheter. Det kan gälla allt från att förbättra tillgängligheten i kulturbyggnader till vägbyggen, vindkraftsparker och kommunala översiktsplaner. Kulturmiljöavdelningens breda kompetensprofil borgar för helhetssyn och hög kvalitet i våra utredningar.
Utredningar, förstudier och andra större uppdrag utförs i regel på konsultbasis. Kontakta oss för frågor och offert.

i Information


Kontaktuppgifter
Anders Franzén

Byggnadsantikvarie

Bilder

Dekorationsmåleri. Dekorationsmåleri påträffat vid tapetdokumentation i en byggnad från 1800-talets mitt.