Inmätning – Jönköpings läns museum
inmätning

Inmätning

Digital inmätning och kartbearbetning ingår som en viktig del i det arkeologiska arbetet och vi har samlat på oss stor erfarenhet av detta utifrån de uppdrag vi utfört.
Vi arbetar både med totalstation och GPS (med nätverks-RTK) vilket gör att vi kan åta oss alla typer av arbeten, allt från utsättning av punkter till omr6ådesbegränsningar och inmätningar.

i Information


Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö