Gravfälten vid Nästa – Jönköpings läns museum
Foto på begravd viking.

Gravfälten vid Nästa

Invid väg 27 strax öster om Kärda kyrkby ligger några av Finnvedens många höggravfält från den yngre Järnåldern (500-1050 e.Kr.). Ett av dem delundersöktes på 1930-talet när vägen anlades här. Arkeologerna grävde då ut ett tiotal gravhögar, främst från vikingatiden (800-1050 e.Kr).

Ytterligare arkeologiska insatser blev aktuella 1990 då vägen skulle breddas. Utvidgningen berörde åtta gravhögar och dessutom undersöktes ytor med spår efter boplatser från yngre stenåldern (4000-1800 f.Kr.). Gravarna som undersöktes varierade i storlek, konstruktion och innehåll. Två gravar saknade idag synlig markering i markytan, medan övriga låg under flacka högar som var 4-6 meter i diameter. Några högar hade dikesliknande nedgrävningar runtom, så kallade kantrännor. Högarna täckte avlånga rektangulära gropar med inre stenpackningar; ett slags skyddstäcken över de döda. I fyra gravar låg kroppen i en urholkad trädstam, i ett fall i en båtliknande kista. Övriga kroppar var troligen enbart svepta i tygstycken.

Bland de gravlagda fanns fyra vuxna kvinnor, två vuxna män, en vuxen av obestämbart kön och ett 7-11 år gammalt barn. Vid barnets mun låg bitar av guldfolie och en guldfolie- pärla. Graven daterades till 600-800-talen e.Kr. Ett par andra gravar var från 800-1000-talen e.Kr. Alla gravlagda, utom en av kvinnorna, hade fått en kniv med sig i graven. Några hade även fått med sig ett sandstensbryne och en kvinna hade ett vackert bronsspänne.

De arkeologiska undersökningarna i Nästa har visat att det trots vissa variationer fanns en gemensam tradition kring gravritualerna. Sättet att begrava de döda på visar också influenser från kristendomen. Kropparna i gravarna låg i det närmaste i östvästlig riktning, vilket utmärker kristna gravar. Gravarna visar därmed på övergången till kristendom i Finnveden under 1000-talet. De var förmodligen bland de sista som begravdes på bygravfältet, innan den nya kristna lärans kult- och begravningsplats togs i bruk vid Kärda kyrka.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Gravfälten vid Nästa (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Gravfälten vid Nästa (pdf 2 MB, nytt fönster) >

 

Information


Kommun

Värnamo

Adress

Från trafikplatsen Mossle söder om Värnamo, följ väg 27 västerut ca 7 kilometer. Det finns en liten parkerings cirka vid gravfältet. Om du passerar avfarten mot Kärda har du åkt för långt.

Koordinater:
N 6337928/ E 435487 (SWEREF 99 TM) // N 57° 10’ 48, 02”, E 13° 55’ 58,22” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Karta över området. Karta över området.
Foto på begravd viking. En begravd viking i gravhög 22. Mannen var ca 180 cm lång och ca 40–50 år gammal när han dog. Foto Jönköpings läns museum.
Flygbild o?ver gravfa?ltet. Flygbild över gravfältet vid Kärda 1990. Foto Jönköpings läns museum.