Gamla Åminne bruk – Jönköpings läns museum
Grunden efter en åttakantig ladugård.

Gamla Åminne bruk

Runt Källundasjön sydväst om Värnamo utbreder sig ett herrgårdslandskap. Störst är egendomarna Schedingsnäs, Källunda, Hökhult och Gamla Åminne. Det som skiljer Gamla Åminne från de övriga är att det speglar traktens järnbrukshantering.

Bruket grundades 1825 då Bergskollegiet gav tillstånd till lagmannen Carl Danckwardt att uppföra en masugn för framställning av tackjärn. Platsen var väl vald: den skogsrika trakten kunde sörja för timmer till kolning, vattenkraft fanns det gott om och det fanns arbetsfolk från gårdar och torp i närheten. Råvaran sjömalm kunde hämtas från sjöarna Bolmen och Vidöstern. Sjömalmen där innehöll ca 40 % järn, vilket var mer än bergmalmen från Taberg.

Bruket kom efter hand att förses med flera byggnader. Herrgårdsbyggnaden uppfördes som ett större vitputsat bostadshus vid mitten av 1800-talet. Till herrgården hörde en ekpark och runt den låg de andra byggnaderna. Äldst var masugnen som blåstes första gången 1826. I ravinen ner mot sjön finns murar och ruiner efter många av de gamla brukshusen. När det begav sig fanns här gjuteri, stångjärnshammare, knipp- och klensmedja, snickarverkstad, mekanisk verkstad, målarverkstad, såg och kvarn. Förutom tackjärn framställdes exempelvis grytor, stekpannor, mortlar, spottlådor, våffeljärn och strykjärn här. Mot slutet av 1800-talet inriktade företaget sig mer mot att vara underleverantör till verkstadsföretag på andra orter.

Före Åminnes järnbruksepok hette gården Bestorp. Namnet Gamla Åminne fick herrgården omkring 1900 då bruksverksamheten upphörde här och flyttade till en ny plats, Nya Åminne, ungefär en mil söder om Värnamo. Där anlades det nya järnbruket vid den västra stranden av Vidöstern. Anledningen var dubbel: strävan dels att komma närmare Skåne Smålands järnväg för att underlätta transporterna, dels att komma närmare sjömalmen från Vidöstern.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Gamla Åminne bruk (pdf 2,2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Gamla Åminne Works (pdf 1,9 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Värnamo

Adress

Från Rv 27 tag söderut vid Kärda. Kör genom Kärda kyrkby och ca 3,5 km. Tag höger och kör knappt 4 km.

Koordinater:
N 6332303/ E 433194 (SWEREF 99 TM) // N 57° 7’ 44, 93”, E 13° 53’ 47,10” (WGS84)

Kategorier

Bilder

Karta över området. Karta över området.
Grunden efter en åttakantig ladugård. I förgrunden finns grunden efter en åttakantig ladugård från 1826. I bakgrunden skymtar mangårdsbyggnaden. Foto Jönköpings läns museum.
Herrgårdsbyggnaden flygfoto. I bildens mitt syns herrgårdsbyggnaden och i ravinen hitom den ligger flera ruiner efter järnbruksverksamheten. Foto Leif Gustavsson/L.G. foto.