Borgen vid näs – Jönköpings läns museum
Borgruinen vid Näs från sjösidan.

Borgen vid näs

Ute på Visingsös sydöstra udde ligger ruinerna efter en av Sveriges äldsta icke-kyrkliga stenbyggnader. Borgen dateras till 1100-talets första hälft och byggdes antagligen på initiativ av kung Sverker den äldre eller hans son KarI Sverkersson. De tillhörde den Sverkerska ätten, som ägde mycket mark på Visingsö. Detta var kanske en anledning till att borgen byggdes på ön. Men läget var också strategiskt eftersom man kunde ha god uppsikt över sjöfarten i denna del av Vättern. Att bygga en borg var också ett sätt att manifestera sin status och maktställning.

Vid tiden för borgbyggandet rasade en kamp om kungamakten i Sverige. Stridande parter var den Sverkerska ätten från Östergötland och den Erikska ätten från Västergötland. Under 1100- och 1200-talen ”turades” de om att vara i maktställning och använde borgen som residens vid särskilda tillfällen. Flera av landets kungar dog också på ön: Karl Sverkersson 1167, Erik Knutsson 1216 och Sverker den yngre 1222. Även Magnus Ladulås dog här och han blev den siste kungen på borgen. Efter hans död 1290 bröt inbördeskrig ut mellan hans söner och det var i samband med striderna år 1318 som borgen anfölls och förstördes.

I början av 1900-talet undersöktes och restaurerades det som fanns kvar av borgen. Den består av ett runt torn och ett kvadratiskt torn som användes som bostad. Mellan tornen finns en mur efter en salsbyggnad. Bostadstornets bottenvå- ning har kupolvalv och användes antagligen som förråd. Andra våningen var borgherrens privata rum och i det fanns en toalett. Detta visar den latrinränna som kan ses på murens utsida. Hur resten av borgen såg ut är okänt eftersom det mesta eroderat ut i sjön. Genom dykningar och begränsade arkeologiska undersökningar vet vi att medeltida bryggor fanns väster om borgen och viss bebyggelse framför den. Däremot tycks det ha saknats palissader eller vallgravar.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Borgen vid näs (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Borgen vid näs (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Jönköping

Adress

Från hamnen på Visingsö: Följ
Hamnvägen förbi Brahekyrkan
och upp till den nordsydgående
huvudvägen. Följ
skyltarna söderut mot Näs ca
5 km och parkera vid ladugården.
Följ stigen i riktning mot
borgen ca 250 m.

Koordinater:
N 6428717/ E 458096
(SWEREF 99 TM) // N 57°
59’ 53,10”, E 14° 17’ 27,95”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Borgruinen vid Näs från sjösidan. Borgruinen vid Näs från sjösidan. Foto Jönköpings läns museum.
En vikt utformad som en häst av brons har hittats av dykare nära borgen. En vikt utformad som en häst av brons har hittats av dykare nära borgen. Foto Jönköpings läns museum.