Johannes Anderssons kanal – Jönköpings läns museum
Johannes Anderssons koja.

Johannes Anderssons kanal

I hjärtat av Gnosjöbygden ca 6 km söder om Gnosjö finns Johannes Anderssons kanal, även kallad ”Svikarens kanal”. Den är på många sätt ett tidigt uttryck för ”Gnosjö- andan”. I denna handgrävda kanal manifesteras mycket av det som gnosjöandan förknippas med: ”… stort yrkeskunnande, arbetsamhet, sparsamhet, ödmjukhet, respekt, samverkan och entreprenörskap” – allt enligt Gnosjöregionens egen hemsida.

Historien om kanalen började i det tidiga 1800-talet i trakterna runt Bårebo. Här verkade den driftige tråddragaren Johannes Andersson. Just när han fått sitt vattenverk färdigt blev han inkallad till krigstjänst i Finland, för att delta i 1808-1809 års krig mot Ryssland. Han ”nödgades med svidande hjärta lämna sitt helt säkert mycket kära tråddrageri med dess vattenhjul” som F.J. Eneström skriver 1906 i boken Gnosjöborna. Han inställde sig, men visste att det militära inte var något för honom – så han rymde. Uniformen hittades och det antogs att han deserterat och möjligen dränkt sig.

Men han hade återvänt till hembygden och gömde sig i skogarna nära föräldrahemmet. Han höll sig dold och bodde i en koja i skogen. Föräldrarna hjälpte till med mat och kläder. Under tiden grävde han en damm, som drev hans tråddrageri, och en 1 km lång kanal som försåg dammen med vatten. När han så småningom återvände till bygden trodde alla att han återvänt från kriget. Han drev tråddrageriet framgångsrikt och blev en aktad medborgare. År 1815 fick han guldmedalj och 100 riksdaler i belöning för sin innovation att med hjälp av vattenkraft driva ett tråddrageri. Så ”Svikarens kanal” kanske borde döpas om till ”Entreprenörens kanal”? Johannes Anderssons liv finns beskrivet i romanen Svikaren av Harry Sjöman.

Tråddrageriet låg på platsen för bystugan. Ett återuppbyggt vattenhjul minner om verksamheten. Kojan står återuppbyggd på dess ursprungsplats 300 m österut längs grusvägen, följ skyltning. Härifrån syns kanalen tydligast och följs lämpligen vidare uppströms.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Johannes Anderssons kanal (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Johannes Anderssons kanal (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Gnosjö

Adress

Från Gnosjö: Kör söderut mot
Kulltorp ca 6 km. Vid Bårebo,
sväng höger vid skylten Sunnerbo
och kör 300 m fram till
korsning. Sväng vänster och
kör ca 500 m.

Koordinater:
N 6351931/E 425026
(SWEREF 99 TM) // N 57°
18’ 15,03”, E 13° 45’ 20,19”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Del av Johannes Anderssons kanal. Del av Johannes Anderssons kanal. Foto Jönköpings läns museum
Johannes Anderssons koja. Johannes Anderssons koja. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.