Töllstorps industrimuseum – Jönköpings läns museum
Närmast fabriksbyggnaden Andersfors uppförd på plats 1908. Bakom denna skymtas ”Lill-Andersa slipe” som inrymde Gnosjös första hårnålsfabrik och en smedja.

Töllstorps industrimuseum

På gården Töllstorps ägor låg under 1700- och 1800-talet en rad små industrier som drevs av vattenkraft. Idag finns ett tråddrageri, en kruköronshammare, några små mekaniska verkstäder och en smedja bevarade.

Töllstorps friluftsmuseum grundades 1965 av Gnosjö hembygdsförening i samarbete med Gnosjö kommun. De ursprungliga byggnaderna har restaurerats och museet har successivt kompletterats med fler äldre byggnader. Där visas idag det som utgjorde vaggan till småföretagandet i Gnosjö.

Grunden till många verkstäder och produkter var tråden. Kunskapen att dra tråd sägs komma via de bondpojkar som tog tjänst vid Gevärsfaktoriet i Jönköping, sedermera Huskvarna, och som startade små hamrar och tråddragerier vid vattendragen i hemtrakten. Räckhamrarna användes till att smida ut järnämnen från järnbruken till smala tenar, vilka kunde dras i tråddragerierna. En härdad stålskiva med ett antal koniska hål med fallande diameter användes som redskap. Tråden drogs i tur och ordning genom hålen ned till önskad tjocklek. Under 1800-talet fanns ett par hundra tråddragerier och hamrar i Gnosjötrakten. De drevs oftast som ett komplement till jordbruket.

Av tråden började man tillverka hyskor och hakar, oxsnoddar, nålar av olika slag, enkla produkter som kunde involvera hela familjen i verksamheten. Verktyg och hjälpmedel togs fram för att rationalisera och förenkla tillverkningen. Man vävde också duk av tråden. Mjölsiktar, flugsmällare och många andra föremål utvecklades ur dukväveriet. Under 1800-talets slut övergick hantverket allt mer i småindustri.

I Töllstorp kan man se hela produktionskedjan från räckhammare och tråddrageri till handvävstolar för tillverkning av metallduk och olika enkla maskiner för tillverkning av hårnålar, hönsglasögon, kruköron och andra produkter. Hembygdsföreningen håller museet öppet under sommarmånaderna och arrangerar visningar.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Töllstorps industrimuseum (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Töllstorps industrimuseum (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Gnosjö

Adress

Töllstorps industrimuseum
ligger norr om Gnosjö men
nås från väg 151 via västra
infarten mot centrum och
sedan direkt avfarten mot
Åsenhöga. Här är också skyltat
Töllstorps Industrimuseum.

Koordinater:
N 6358556 / E 425265
(SWEREF 99 TM) // N 57°
21’ 49,05, E 13° 45 27,14’’
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Närmast fabriksbyggnaden Andersfors uppförd på plats 1908. Bakom denna skymtas ”Lill-Andersa slipe” som inrymde Gnosjös första hårnålsfabrik och en smedja. De till synes enkla byggnaderna rymmer både historia och teknik. Närmast fabriksbyggnaden Andersfors uppförd på plats 1908. Bakom denna skymtas ”Lill-Andersa slipe” som inrymde Gnosjös första hårnålsfabrik och en smedja. Foto Jönköpings läns museum
Interiör från kruköronshammaren. Interiör från kruköronshammaren. Foto Jönköpings läns museum
Karta över om området. Karta över området.