Höga rör – Jönköpings läns museum
Bronsåldersröset Höga rör.

Höga rör

På krönet av en liten moränrygg söder om sjön Flaten, mellan Storån och Store mosse, ligger flera kvadratiska stensättningar, troligen från mellersta järnålder, 200-600 e.Kr. De är inte helt säkert gravar, utan kan även ha fungerat som revir- eller gränsmarkörer. Här finns också ett av länets största gravrösen, Höga rör.

Röset är drygt 30 meter i diameter och närmare två meter högt. På sina håll saknas stenar och mitt i röset finns en tio meter i diameter stor grop. En gammal stengärdsgård passerar röset och i den finns säkert en del av de saknade stenarna från röset.

Gropen i rösets mitt är resultatet av en plundringsgrävning med hopp om att hitta en skatt, eftersom rösen gärna förknippades med dolda skatter. Ibland sades ”ljus” komma från rösena, från guldet som glimmade under stenarna. Guldet vaktades av drakar, så det var inte lätt att komma åt. Den som trots allt försökte måste vara försiktig och dessutom alldeles tyst: minsta ljud gjorde att den uppgrävda skatten åter slukades av jorden.

Kanske på grund av alla myter om rösen plundrades Höga rör när en arbetsstyrka satte spadarna i röset 1817. Hur det gick till vet vi eftersom den mycket fornminnesintresserade majoren B.A. Ennes på Näsbyholm berättat om händelsen: ”…ett stort sådant grafrör, beläget i Käfsjö kyrkobys skog (…) i Östbo härad i Jönköpings län, af 160 stegs omkrets och 7 alnars lodrätt höjd, hvilket i Augusti månad år 1817 uppkastades och alldeles förstördes af en Rusthållare med tillhjelp av 10 karlar, som arbetade derpå uti 6 dagar, i förhoppning att der finna en skatt…”

Utgrävningen resulterade i att man hittade en bronsdolk, som Ennes dokumenterade. Dessutom gjorde han en profilritning av röset – den första i sitt slag av en fornlämning i länet. Genom hans medverkan vet vi att det fanns en drygt två meter lång stenkista i röset där den döde legat. Dolken daterar bronsåldersröset till 1000-talet f.Kr. och den finns idag på Statens historiska museum. År 1925 såg hembygdsvårdaren Algot Friberg till att röset restaurerades. Den täta skogen som omger röset idag gör inte platsen rättvisa. När röset en gång uppfördes syntes det vida omkring.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Höga rör (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Höga rör (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Gnosjö

Adress

Från Hillerstorpsrondellen
strax öster om Hillerstorp:
tag norrut mot Lv 152 ca 3
km. Tag höger in på mindre
väg och åk ca 1 km åt söder
och fortsätt sedan på stig ca
150 m.

Koordinater:
N 6354969/E 435265
(SWEREF 99 TM) // N 57°
19’ 58,88”, E 13° 55’ 28,97”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Bronsåldersröset Höga rör. Bronsåldersröset Höga rör. Foto Jönköpings läns museum.
Dokumentationen vid utgrävningen 1817 visar rösets profil och den påträffade dolken. Dokumentationen vid utgrävningen 1817 visar rösets profil och den påträffade dolken. ATA.
Karta över området. Karta över området.