Hylténs metallvarufabrik – Jönköpings läns museum
nteriör från verkstaden med maskinutrustning och remdrift, huvudsakligen från 1920-talet.

Hylténs metallvarufabrik

När J. E. Hylténs metallvarufabrik lades ner 1974 var den en ålderdomlig industrimiljö, som knappast förändrats sedan tidigt 1900-tal. Fabriksbyggnaderna från första världskriget och senare och med maskinell utrustning i allmänhet från tiden före 1930, speglar sin tids och Gnosjöbygdens industriverksamhet på ett utmärkt sätt. Metallvarufabriken är i dag ett levande industrimuseum, som 2005 utnämndes till årets industriminne av Svenska Industriminnesföreningen.

Johan Edvard Hyltén startade sin verksamhet i en smedja på fädernegården Hyltan. Där tillverkade han bland annat selbågar, fotogenlampor och börsar, så kallade smålandspungar. På Stockholmsutställningen 1897 erhöll företaget både en silver- och en bronsmedalj för sin högkvalitativa produktion av metallarbeten. Man var också tidigt ute med att elektrifiera maskindriften. Verksamheten gynnades också påtagligt när järnvägen drogs förbi Gnosjö 1902.

Företaget expanderade successivt och byggdes ut, men efter en förödande brand 1914 iståndsattes en helt ny anläggning vid Gåröström, där fabriken ligger i dag. Den nya fabriksanläggningen ritades av Johan Edvard Hylténs son John, som praktiserat i Stockholm. Johns bror Paul hade studerat vid handelsskolan i Kristinehamn och båda bröderna involverades och kom senare att överta företagets drift och ledning.

Fram till andra världskriget hade Hylténs en stor produktion av båtbeslag och brandarmatur. Som mest hade företaget 42 anställda. Efter kriget mattades verksamheten och nyinvesteringarna blev få förutom en tillbyggnad för personalutrymmen och verkstad på 1950-talet. Familjeföretaget genomlevde således två generationer med först Johan Edvard Hyltén i ledningen, efterträdd av sönerna John och Paul. Samtliga industribyggnader nordväst om landsvägen, har ett så stort kulturhistoriskt värde att de förklarats som byggnadsminne.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Hylténs metallvarufabrik (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Hylténs metallvarufabrik (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Besök digitalt med Google Streetview

Information


Kommun

Gnosjö

Adress

Fabriksmuseet ligger i den
sydligaste delen av Gnosjö,
ca 600 meter norr om Gnosjö
kyrka och utefter Anderstorpsvägen.

Koordinater:
N 6356038 / E 423854
(SWEREF 99 TM). N 57°
20’ 27,10”, E 13° 44’ 5,59”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Industrimiljön Hylténs Metallvarufabrik vid Gåröström i Gnosjö. Foto Leif Gustavsson/ L.G.foto
nteriör från verkstaden med maskinutrustning och remdrift, huvudsakligen från 1920-talet. Interiör från verkstaden med maskinutrustning och remdrift, huvudsakligen från 1920-talet. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.