Bredestads kyrka – Jönköpings läns museum
Interiörbild från Bredestads kyrka.

Bredestads kyrka

Bredestads kyrka ligger i Bredestadsdalen – ett kulturhistoriskt intressant område med bland annat järnåldersgravar, runstensfragment, äldre odlingslämningar, hålvägar och en anläggning för tegeltillverkning, se Smultronställe nr 1 – Bredestadsdalen.

Bredestads kyrka ligger lite överraskande inte i byn Bredestad, utan på ägorna till Bona. Kyrkobyggnaden är en romansk stenkyrka från 1100-talets slut eller 1200-talets början som enligt sägnen byggts på en offerkulle. Den medeltida kyrkan utgörs av ett långhus, ett kor och en rund absid längst i öster. På 1690-talet utvidgades kyrkan mot väster samtidigt som tornet tillkom. Några decennier tidigare – 1648 – hade predikstolen tillkommit. Den gamla altartavlan sitter i dag på den norra långhusväggen. Denna påkostade altartavla tillverkades 1697 och i mitten framställs Kristi uppståndelse. I dag finns det ingen traditionell altartavla över altarbordet. I stället satte man in en glasmålning i absidfönstret 1922 med ett avbildat krucifix.

I början av 1750-talet tillverkades en ny orgel med sex stämmor av orgelbyggaren Jonas Wistenius. I dag är orgelns fasad och färgsättning i ursprungligt skick. Efter detta tillkom en del av interiörens målerier, framför allt takmålningarna. På 1890-talet fick kyrkorummet ett nytt golv av tegelplattor och det är frestande att tro att teglet levererades från det närbelägna tegelbruket i Bredestad.

År 2009 gjordes arkeologiska undersökningar invid kyrkan. Anledningen var att man skulle lägga ned ny dränering. Undersökningarna visade sig kunna bidra med ytterligare intressant kyrkohistoria – parallellt med den norra långhusmuren låg en ca 15 meter lång stengrund som troligtvis tillhört en äldre stavkyrka av trä. Antagligen kan denna dateras till 1000- eller 1100-talen.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Bredestads kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Bredestads kyrka (pdf 1 MB, nytt fönster) >

 

Information


Kommun

Aneby

Adress

Hitta hit
3 km SÖ om Aneby, nära
vägkorsningen Lv 132. och
Rv 32 (mellan Tranås-Eksjö).

Koordinater:
Bredestads kyrka:
N 6408317 / E 491336
(SWEREF 99 TM) // N 57°
49’ 0,096, E 14° 51 15,163’’
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Interiörbild från Bredestads kyrka. Interiörbild från Bredestads kyrka. På läktaren står orgeln från början av 1750-talet och på väggen till höger hänger den tidigare altartavlan. Foto Jönköpings läns museum.
Bredestads kyrka från norr. Bredestads kyrka från norr. Foto Jönköpings läns museum.
Stengrund till den förmodade stavkyrkan intill norra långhusmuren. Stengrund till den förmodade stavkyrkan intill norra långhusmuren. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.