Interiörbild från Bredestads kyrka.

Bredestads kyrka

Bredestads kyrka ligger i Bredestadsdalen – ett kulturhistoriskt intressant område med bland annat järnåldersgravar, runstensfragment, äldre odlingslämningar, hålvägar och en anläggning för tegeltillverkning, se Smultronställe nr 1 – Bredestadsdalen.

Bredestads kyrka ligger lite överraskande inte i byn Bredestad, utan på ägorna till Bona. Kyrkobyggnaden är en romansk stenkyrka från 1100-talets slut eller 1200-talets början som enligt sägnen byggts på en offerkulle. Den medeltida kyrkan utgörs av ett långhus, ett kor och en rund absid längst i öster. På 1690-talet utvidgades kyrkan mot väster samtidigt som tornet tillkom. Några decennier tidigare – 1648 – hade predikstolen tillkommit. Den gamla altartavlan sitter i dag på den norra långhusväggen. Denna påkostade altartavla tillverkades 1697 och i mitten framställs Kristi uppståndelse. I dag finns det ingen traditionell altartavla över altarbordet. I stället satte man in en glasmålning i absidfönstret 1922 med ett avbildat krucifix.

I början av 1750-talet tillverkades en ny orgel med sex stämmor av orgelbyggaren Jonas Wistenius. I dag är orgelns fasad och färgsättning i ursprungligt skick. Efter detta tillkom en del av interiörens målerier, framför allt takmålningarna. På 1890-talet fick kyrkorummet ett nytt golv av tegelplattor och det är frestande att tro att teglet levererades från det närbelägna tegelbruket i Bredestad.

År 2009 gjordes arkeologiska undersökningar invid kyrkan. Anledningen var att man skulle lägga ned ny dränering. Undersökningarna visade sig kunna bidra med ytterligare intressant kyrkohistoria – parallellt med den norra långhusmuren låg en ca 15 meter lång stengrund som troligtvis tillhört en äldre stavkyrka av trä. Antagligen kan denna dateras till 1000- eller 1100-talen.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Bredestads kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Bredestads kyrka (pdf 1 MB, nytt fönster) >

 

Information


Kommun

Aneby

Adress

Hitta hit
3 km SÖ om Aneby, nära
vägkorsningen Lv 132. och
Rv 32 (mellan Tranås-Eksjö).

Koordinater:
Bredestads kyrka:
N 6408317 / E 491336
(SWEREF 99 TM) // N 57°
49’ 0,096, E 14° 51 15,163’’
(WGS84)

Kategorier