Aneby gård – järn och gravar – Jönköpings läns museum

Aneby gård – järn och gravar

Vid Ekotopia söder om Aneby gård har arkeologer funnit en av länets mest spännande platser där man framställde järn under förhistorisk tid. Det skedde 1996 inför uppförandet av Ekotopia.

Platsen hade fångat vårt intresse redan tidigare eftersom den omges av flera fornlämningar. Närmast ligger ett ca 35 meter stort bronsåldersröse och mot norr och söder finns ett par järnåldersgravfält. Järnframställningsplatsen och gravfälten hör sannolikt ihop, det vill säga det var på gravfältet gårdens invånare begravdes under perioden 200-600-talet. Det stora röset är mer än 1000 år äldre.

En guldmedaljong från 300-talet hittades på 1930-talet i en åker i närheten. Medaljongen visar profilen av en romersk kejsare på ena sidan och en spjutbeväpnad man till häst på den andra. Runt kejsarbilden finns en bård av tecken. Den visar att det inte rör sig om en ”äkta” romersk guldmedaljong, eftersom dessa skall ha latinsk text. Medaljonger av detta slag var utmärkelser, som kejsaren gav till sina framstående militärer. Aneby-medaljongen har tillverkats i Skandinavien för drygt 1500 år sedan och ägts av en prominent person.

Inför det planerade Ekotopia-bygget 1996 gjorde vi ett antal provgropar och sökschakt med grävmaskin som ganska snart avslöjade bevarade kulturlager med inslag av järnslagg, ugnsfodringar av bränd lera, keramik, brynen, eldskadade stenar m.m. Dessa fynd låg framförallt i anslutning till den gamla strandkanten – Anebysjön sänktes vid mitten av 1800-talet. Men även boplatslämningar som härdar och stolphål i ett förhistoriskt hus hittades. Vi konstaterade att slaggen både hade att göra med själva järnframställningsprocessen och arbetsmoment när det färdiga järnet bearbetades. Kanske är det järnframställningen som skapat välstånd och ställning till den person som ägde guldmedaljongen? Inga spår av boplats eller järnframställningen syns idag ovan mark, de ligger dolda i och under matjorden.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Aneby gård- järn och gravar (pdf 3 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Aneby gård- järn och gravar (pdf 2 MB, nytt fönster) >

 

Information


Kommun

Aneby

Adress

Från Aneby: Kör Storgatan
söderut och passera över
bron över Lv 132. Fortsätt
några hundra meter till
Ekotopia. Ett stenkast från
Ekotopia ligger det stora
bronsåldersröset.

Koordinater:
Bronsåldersröset:
N 6408955/E 489182
(SWEREF 99 TM) // N 57°
49’ 20,72”, E 14° 49’ 4,36”
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Utsikt från bronsåldersröset. Utsikt från bronsåldersröset, ett av länets största med en diameter på närmare 35 meter. Foto Jönköpings läns museum.
Gravfältet. Gravfältet, ca 400 meter söder om Ekotopia, består av flera gravhögar och en domarring. Där finns också en hålväg som vittnar om en kanske tusenårig vägsträckning. Foto Jönköpings läns museum.
Foto av guldmedaljong. Guldmedaljong.
Karta över området. Karta över området.