Vireda kyrka – Jönköpings läns museum
Vireda kyrka sedd från söder.

Vireda kyrka

På vägen mellan Lekeryd och Hullaryd passerar man Vireda kyrka med dess rödfärgade spånbeklädnad. Vireda kan fortfarande upplevas som en liten ”kyrkby” med skola och sockenstuga tvärs över vägen.

Namnet Vireda nämns första gången år 1322, som ”Wirydh” då kyrkoherde Folke vidimerar påvens bulla. Troligen fanns här en kyrka redan under 1200-talets första hälft, kanske redan under 1100-talet. De äldsta delarna av kyrkan har daterats med hjälp av träets årsringar till 1344.

Kyrkan bestod ursprungligen av långhus och kor i trä, men i slutet av 1400-talet förlängdes den mot väster. Sakristian i sten med kryssvalv byggdes på 1500-talet. Under 1600-talet växte församlingen ur sin kyrka, men först under 1700-talet hade man råd med en tillbyggnad: en halvrund korabsid av sten i öster, ett timrat kyrktorn i väster och ett tvärskepp eller korsarm mot norr. Nu byggdes också orgelläktaren och kyrkan fick sin första orgel, byggd av Jonas Wistenius. För att få plats med den höjdes innertaket.

Väggmålningarna i långhuset från omkring 1500 skildrar bl.a. passionshistorien med Jesus som världshärskare, Dödssynderna m.m. Dessa kalkades över på 1600-talet. Under en restaurering 1938 togs de fram, konserverades och kompletterades. Målningarna i taket, med motiven Kristi Himmelsfärd, Uppståndelsen, Herrens bön m.m., tillkom 1757 i samband med takhöjningen. De är utförda av Grännakonstnären Olof Rosenblad, som samtidigt målade taket i korsarmen med motivet Yttersta Domen.

Den stora skulpterade dopfunten i sten ska ha hört till den tidigaste kyrkan. Triumfkrucifixet i koret och det mindre krucifixet på södra väggen är båda från 1400-talet. Predikstolen i intarsia skänktes av Per Brahe d.y. 1663. I korsarmen hänger minnestavlor och begravningsvapen, bl.a. över Gustaf och Henrik Hammarberg från Viredaholm, den senare även känd som ”Stenbocks kurir”.

Ladda ner texten i pdf-format på svenska
Vireda kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Ladda ner texten i pdf-format på engelska
Vireda kyrka (pdf 2 MB, nytt fönster) >

Information


Kommun

Aneby

Adress

Från Lekeryd tag norrut mot
Linderås. Från Aneby tag
norrut mot Hullaryd och tag
mot väster i Hullaryd.

Koordinater:
N 478274 / E 6419369
(SWEREF 99 TM). 57°
54’ 55.8” N, 14° 38’ 0.1” E
(WGS84)

Kategorier

Bilder

Vireda kyrka sedd från söder. Vireda kyrka sedd från söder. Foto Jönköpings läns museum.
Interiören sedd mot koret. Interiören sedd mot koret. Foto Jönköpings läns museum.
Karta över området. Karta över området.