Sagaholmshögen – Jönköpings läns museum
En hällristning på en stor platt sten.

Sagaholmshögen

Bronsåldersgraven vid Sagaholm i Jönköping är en mer än 3000 år gammal grav med hällristningar.

I vår nya kulturhistoriska basutställning som öppnar 15 maj 2020, kommer besökare att kunna ta del av de ristade sandstenshällarna, samt andra föremål som återfanns intill Sagaholmshögen.

Få känner till att Jönköping har ett av norra Europas viktigaste gravfynd med hällristningar. Det uppenbarade sig hösten 1971 när våra arkeologer undersökte graven vid Sagaholm söder om Jönköping, där Ljungarums industriområde idag ligger. Då fanns bara en tredjedel kvar av den cirka 3000 år gamla gravhögen som både plundrats och använts för sandtäkt. Trots det fanns tillräckligt mycket bevarat för att högen ska räknas till en av landets märkligaste bronsåldersgravar.

Hällristningarna var en sensation

Under ett tre meter tjockt skikt med grästorv fanns rester av tre inre kantkedjor i den 20 meter stora högen. När arkeologerna upptäckte att det fanns hällristningar på en av kantkedjorna var sensationen ett faktum. Av de 46 hällarna som fanns kvar i kantkedjan var 15 ristade med skepp, hästar, hjortdjur och människofigurer. Uppskattningsvis fanns närmare 100 sandstenshällar i kantkedjan från början, och tre av dem hittades inmurade i en jordkällare nära högen.

Tre gravhögar finns kvar

Sagaholmshögen var en av ett dussintal stora gravhögar som funnits i södra Vätterbygden. De stora gravhögarna vittnar om en rik bronsåldersbygd med kopplingar till bland annat Visingsö. Mellan 1932 och 1940 undersöktes fem gravhögar inför anläggandet av Jönköpings dåvarande flygplats. Högarna var samtliga mer eller mindre plundrade, men kunde ändå dateras till bronsåldern genom fynd. Idag finns tre av dem kvar i Jönköping: Lustigkulle på Liljeholmen, Domarhögen i Gräshagen och Dödskallehöjden i Råslätt.

Beställt av Vägverket

Undersökningen utfördes åt Vägverket (nu Trafikverket) som behövde en uppställningsplats för sina vägmaskiner och det är så den används än idag.

Mer information

Sagaholmshögen blev 3D-modell

Film om Sagaholmshögen

Wikipedia – Sagaholmshögen

Dödskallehöjden – en av få bevarade bronsålderslämningar i Jönköping

Litteratur

Goldhahn, Joakim (1999). Sagaholm: hällristningar och gravritual. Diss. Umeå : Univ., Jönköpings läns museums arkeologiska rapportserie

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: tisdag, 23 juli 2024
Plats ikon
Plats: Dag Hammarskjölds plats 2, Jönköping


Kontaktuppgifter
Mikael Nordström

Enhetschef Kulturmiljö