Jönköpings stads historia – Jönköpings läns museum
Föremål och montrar skymtar i en stor, ganska mörk lokal

Jönköpings stads historia

Minnen, människor och platser – en utställning i Arkivhuset i Jönköping

Följ med på en spännande resa genom Jönköpings historia i den stadshistoriska utställningen  ”Minnen, människor, platser” i Arkivhuset. Vi börjar på 1200-talet när staden grundades av Magnus Birgersson (Ladulås) och avslutar med 2000-talets visioner.

Under resans gång väcker vi minnen och människor till liv och återupptäcker platser som varit gömda eller glömda under åtskilliga år. Stadens historia leder oss från danska anfall, via stadsbränder, koleraepidemier till industrialisering, frikyrkoväckelse och 1980-talets ungdomsockupation av den gamla brandstationen.

Bland många möter vi den havande kvinnan, grytgjutaren Måns Bengtsson, skräddaren på Tyska maden, damastväverskan Ulrika Stenberg, timmerbasen Daniel Andersson och punkaren Gunilla.

Medeltiden-1612

Jönköping grundades av Kung Magnus Birgersson Ladulås i slutet av 1200-talet. Staden växte fram kring en viktig vägknut. Här hade människor sedan lång tid tillbaka samlats för att byta varor och driva hantverk. Den medeltida staden Junakøpung låg väster om Munksjö, inom nuvarande stadsdelen Väster. Ett franciskanerkloster grundades i staden 1283.

1612-1800-talet

Jönköping hade ett viktigt läge i närheten till riksgränsen mot de danska landskapen Halland, Skåne och Blekinge. Vid 1500-talets mitt lät kronan bygga om det medeltida klostret till ett befäst slott. Efter en stadsbrand 1612, i samband med en dansk belägring av staden, befallde kungen att staden skulle återuppbyggas öster om fästningen, inom nuvarande stadsdelen Öster. Under 1600- och 1700-talen var handel och hantverk fortfarande grunden i stadens näringsliv och alltjämt drev stadsborna jordbruk och boskapsskötsel på markerna utanför stadens bebyggelse.

1800-1900-talen

Under 1800-talet omvandlades Jönköping från en stillsam hantverksstad till en utpräglad fabriksstad. Befolkningen mer än fördubblades på 20 år, från drygt 7 000 år 1860 till omkring 16 000 år 1880. Nu bebyggdes åter den medeltida stadens plats väster om Munksjön, nuvarande stadsdelen Väster. Område hade i stort varit obebyggt sedan 1612. Inom den nya stadsdelen uppförs industrisamhällets byggnader och kommunikationsmedel. 1900-talet innebar att staden ?sprängde? sina gränser. Stadsbebyggelsen bredde ut sig över stadens omland av tidigare jordbruksmark. Industristaden övergick till att bli ett centrum för service, förvaltning, utbildning och logistik.

Hitta i utställningen

Utställningen startar i den glasade gången mellan stadsbiblioteket och Arkivhuset. Gå sedan vidare in i utställningslokalen till den stora kartan från 1855 på väggen i fonden. Därefter följer du utställningen medsols i lokalen från medeltiden till 2000-talet. Eller så väljer du att börja din vandring genom utställningen var du vill. Tidsperioderna är tydligt markerade på montrarna.

Tillgänglighet

Lyssna till syntolkning av utställningen i webbappen OnSpotStory (nytt fönster). Ingen installation behövs.
Du kan också scanna QR-koden nedan för att komma till syntolkningen.

QR-kod som länkar vidare till webbappen OnSpotStory för Jönköpings läns museum

Jönköpings kommun äger utställningen

Jönköpings läns museum har producerat utställningen Minnen, människor och platser åt Jönköpings kommun. Den visas i Arkivhuset i Jönköping. Besöksadress: Stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds plats 1.

Öppettider

Minnen, människor och platser visas i Arkivhuset, därför följer utställningen Stadsbibliotekets öppettider.

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Klocka ikon
Öppettider Följer inte museets öppettider
Kalender ikon
Startdatum: torsdag, 13 juni 2024
Organisatör ikon
Arrangeras med: Jönköpings kommun
Plats ikon
Plats: Arkivhuset, Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice