Guidad visning av Friluftsmuseet – Jönköpings läns museum
Tre röda timmerhus med växter på taket står i en skogsdunge

Guidad visning av Friluftsmuseet

Följ med på en guidad visning av friluftsmuseet i Jönköpings stadspark där byggnadsantikvarie Margareta Olsson ger en bakgrund till den museala anläggningens tillkomst 1902–1930 och hur den avsåg att skildra länets äldre agrara byggnadskultur.

Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark – hur väl skildrar museet länets äldre byggnadstradition? Genom att flyttas till friluftsmuseet räddades dessa historiska byggnader för framtiden. Samtidigt behandlades de, med dagens antikvariska synsätt, ofta ganska hårdhänt vid återuppförandet. Man var inte främmande för tillrättaläggande ändringar i syfte att göra byggnaderna mera museala. Hur förhåller man sig till det tidiga 1900-talets s k ”stilrestaureringar” i den nuvarande förvaltningen och hur lyckas vi hitta hållbara underhållsmetoder som inte inkräktar på den äldre byggnadstraditionen?

Visningen är gratis och ingen anmälan behövs.

Samling vid huvudentrén till Jönköpings stadspark, Skjutsarbacken 14. Vandringen sker inom ett begränsat område av parken, huvudsakligen på asfalterade gångstigar.

Välkommen!

Information
Biljett ikon
Kostnad: Fri entré
Kalender ikon
Startdatum: söndag, 10 sep. 2023
Klocka ikon
Starttid: 14:30
Varaktighet ikon
Pågår ca: 1 timme 30 minuter
Plats ikon
Plats: Jönköpings stadspark, huvudentré

Ingår i kategori

Kontaktuppgifter
Margareta Olsson

Byggnadsantikvarie