Växjö domkyrka – Jönköpings läns museum
Vägg med målning i grå, gula och röda färger.

Växjö domkyrka

Publicerat: 28 dec, 2016

Konservering av senmedeltida muralmålning i själakoret i Växjö domkyrka

Kalkmålningarna i domkyrkans själakor målades antagligen i slutet av 1400-talet. De har förändrats mycket sedan dess, dels genom missfärgning och bran, dels genom de ombyggnationer som gjorts. Endast delar av måleriet finns kvar.

Konservering

Vid årets konservering har sviktande puts stabiliserats och mindre skador har putslagats och retuscherats. Hela ytan rengjordes, men missfärgningarna är så kraftiga att det ändå är svårt att uppfatta måleriets detaljer.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Vägg med målning i grå, gula och röda färger. Målningarna illustrerar bibliska budskap. Till vänster sammanförs Adam och Eva, det vill säga en en bframställning av äktenskapets instiftan. Till höger i bild är de i Paradiset och äter av Kunskapens träd. Foto Gunnel Rosenquist, efter konservering.
Detalj av måleri. Mörkgrått ansikte med vita ögonlinjer. Gulmålat hår omkring. I en uppförstoring av Adams ansikte syns tydligt att ansiktsfärgen är alldeles grå. Ögon- och näslinjer är idag vita, men var ursprungligen svarta. Den en gång helt röda munnen har till stor del också blivit mörk. Foto Gunnel Rosenquist, före konservering.