Kalmar slott – Jönköpings läns museum
En husfasad. Framför fasaden står en byggnadsställning.

Kalmar slott

Publicerat: 19 jan, 2015

Slottet målas som på 1500-talet

Fasaddekor från 1500-talet återskapad på Kalmar slott

Långt innan årets turistsäsong drog igång på Kalmar slott intogs den inre borggården av konservatorer och dekorationsmålare. Hela norra längans putsade fasad skulle förses med målade kvadrar och fönsteromfattningar för att återigen ge en illusion av ett påkostat byggnadsverk uppfört i huggen sten. Dekoren skissades upp direkt på väggen, dels med hjälp av ristningar i den ursprungliga 1500-talsputsen och dels med hjälp av en dokumentationsritning från 1930-talet.

Själva måleriet är förhållandevis enkelt uppbyggt med gulbruna fogar och svarta skuggor, där den illusoriskt skapade stenen helt enkelt består av den ljust gulkalkade fasadputsen. En oändlig mängd linjer har dragits upp för hand med pensel, linjaler och ögonmått; väggen som målats är ca 30 m lång och 10 m hög. Färgen som använts har likaså blandats och pigmenterats för hand av arbetsstyrkan på plats.

Arbetet utfördes på uppdrag av Statens fastighetsverk som den fjärde etappen av sex.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

En husfasad. Framför fasaden står en byggnadsställning. Det var mycket spännande när ställningen äntligen revs och fasaden våning för våning blev synlig igen.
En husfasad i morgonljus. Första morgonen efter att ställningen tagits ned var det ett magiskt ljus på inre borggården. Antikvarie Richard Edlund på Kalmar läns museum var på plats och fångade den nymålade fasaden innan solen hade nått dit.
Två personer målar dekorationslinjer på en husvägg. De första dekorlinjerna som målades upp var de gulbruna fogarna. Nanne och Ola kompletterar smådetaljer med liten pensel på frihand.
En kvinna målar på en vägg. Målningen växer fram med linjer och rusticeringar. Annica fyller skuggfälten med svart färg.