Teatern i Kalmar – Jönköpings läns museum

Teatern i Kalmar

Publicerat: 19 jan, 2015

Proscenier på Kalmar teater

Prosceniet på Kalmar teater har konserverats i samarbete med Kalmar läns museum

I augusti var målerikonservator från Jönköpings läns museum ?inlånad? av kollegorna i Kalmar. Det var textilkonserveringen på Kalmar läns museum som fått i uppdrag av Kalmar kommun att se över, konservera och stabilisera det gamla prosceniet i Kalmar teater, dvs ridå, tak och vikbara sidoväggar kring scenen. Dessa är tillverkade av kraftig linneduk som målats med förstärkt limfärg eller tempera, och som monterats på dels kraftiga bommar för upp- och nedhissning, dels på ramar som utgör vikväggarnas stommar.

Kalmar teater invigdes 1863. Prosceniet är troligen i ungefär samma ålder. Med tiden och genom flitig användning har både färg och bottenmaterial utsatts för ordentligt slitage, vattenläckage, kraftig neddamning och hade en hel del revor och hål. Det gällde nu att stabilisera materialet så att delarna ska kunna fortsätta att användas även i framtiden.

Arbetet utfördes på plats, dels på scengolvet med en av delarna som monterats ned, dels från ställning medan delarna fortfarande hängde kvar, men var nedfirade till golvet.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Proscenie i tak. Proscenie i tak.
En avgränsning i ett tak med fuktrinningar och hål. Proscenie i tak. Med fuktrinningar och hål.
Proscenie från tak nedmonterat. Stödduk monteras.