Arkeologisk undersökning i Snapperisskogen – Jönköpings läns museum
En slipad flintdolk som hittades i en av hällkistorna.

Arkeologisk undersökning i Snapperisskogen

Publicerat: 13 sep, 2019

Under sommaren 2019 deltog tre arkeologer från vårt museum i den stora arkeologiska undersökningen i Snapperisskogen väster om Växjö.

Under den drygt tre månader långa utgrävningen undersöktes förhistoriska hus, ett antal gravar samt odlingsrösen – alltså rösen som byggts upp när människor har röjt sten för att odla. Det mest spektakulära på platsen var två stora gravrösen, sannolikt från yngsta delen av stenåldern och runt 4 000 år gamla. De innehöll hällkistor; kistor uppbyggda av stora stenhällar. Att undersöka den typen av anläggningar hör inte till vanligheterna!

Arbetet var ett samarbetsprojekt mellan Museiarkeologi Sydost, Kulturmiljö Halland, Bohusläns museum och Jönköpings läns museum. Samarbetet har varit väldigt roligt och givande, genom möjligheten att arbeta tillsammans med arkeologer med både gemensamma och andra erfarenheter. Vi har också fått använda delvis andra metoder. Resultatet blev ett viktigt kunskapsutbyte och många givande diskussioner.

På fotot överst: En slipad flintdolk som hittades i en av hällkistorna. 

Här berättar projektledaren Johan Åstrand om grävningen och om vad som händer framöver, nu när fältarbetet är avslutat.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.