Tillbaka till S:t Laurentii kapell! – Jönköpings läns museum
En stengrund med mossa på. Längre bort från stengrunden står två människor i gula jackor.

Tillbaka till S:t Laurentii kapell!

Publicerat: 3 maj, 2016
Nu får vi chansen att ta reda på mer om S:t Laurentii kapell på Visingsö. Kommer vi hitta fler svar om ruinens hemligheter den här gången?

För lite drygt ett år sedan genomfördes en kartering med georadar (GPR) vid ruinen av S:t Laurentii kapell på Visingsö. Där den övervuxna stengrunden ligger i sitt lilla änge mitt inne i skogen mellan Brahekyrkan och Vrixlösa by utgör den ett av öns mest oansenliga fornminnen. Bara låga stenmurar, resterna efter en byggnad som mätt 8,5 x 6,8 meter. Visserligen står Greve Pers minnessten från 1679 strax intill och berättar att ett mycket gammalt kapell funnits på platsen, men sommartid lockas nog de flesta besökare mer av lundens intensiva fågelsång och floran med bland annat stor blåklocka och nattviol.

Fast då resultaten av karteringen analyserades visade det sig att kapelltomten rymmer spännande hemligheter! Den lilla stenkyrkan verkar ha placerats ovanpå en förkristen gravhög. Symboliken blir tvetydig ? ville man visa hur kristendomen övervunnit hedendomen? Eller handlar det om att visa sin nära anknytning till släktens tidigare generationer, ett religionsskifte till trots? Det är inte så gott att veta idag. Dessutom syntes spår efter en stor byggnad väster om ruinen. Det skulle kunna röra sig om en äldre kyrka eller kanske en hall? För den centrala frågan har inte besvarats ? vad representerar S:t Laurentii kapell? Är det en gårdskyrka, ett härbärges gudstjänstrum eller något helt annat?

Egentligen skapade karteringen våren 2015 fler frågor än den besvarade. Men den visade framförallt vilken potential som finns på platsen! Därför är det mycket roligt att nu kunna tillkännage att Lennart J Hägglunds Stiftelse för Arkeologisk Forskning och Utbildning har beviljat länsmuseet ytterligare ett forskningsanslag! Vi får möjlighet att gå vidare med undersökningarna av S:t Laurentii kapell under 2016. Man kan hoppas att ruinen delar med sig svaren på några av sina hemligheter den här gången!

Rapporten om karteringen med georadar 2015 hittar du på länken nedan.
S:t Laurentii kapell 2015-29 (pdf, 2MB, nytt fönster) >

Kontaktperson: Claes Pettersson, arkeolog,
Tel: 036-30 18 63
Epost: claes.pettersson@jkpglm.se

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

En stengrund med mossa på. Längre bort från stengrunden står två människor i gula jackor. Kartering med georadar vid S:t Laurentii kapell våren 2015. Foto: Jönköpings läns museum
Kvinna vid området där S:t Laurentii kapellruin låg. Kvinnan står med en stor med georadar. Kvinnan har på sig en gul lysande jacka. Laila Wing karterar området vid S:t Laurentii kapellruin med georadar. Foto: Jönköpings läns museum.
S:t Laurentii kapell – byggt på en utplanad gravhög?