Rosenlunds herrgård – Jönköpings läns museum

Rosenlunds herrgård

Publicerat: 14 mar, 2014

Utredningen är klar (2014)

Vad ska hända med Rosenlund? Vilka planer finns för framtiden? Frågorna har hopat sig under de långa år som Gustav Mauritz Posses eleganta herrgård stått låst och outnyttjad.

Turerna har varit många ? skulle byggnaderna säljas eller förbli i kommunal ägo? Och vad händer med parken? Intresset är stort, speciellt efter upptäckten år 2010 av en okänd gustaviansk parkanläggning under dagens igenvuxna trädgård. De utgrävningar som länsmuseet genomförde våren 2013 bekräftar hur välbevarade dessa unika lämningar är. Ett resultat är att Posses park registrerats som fast fornlämning och därigenom fått lagskydd.

Presskonferens 7 mars 2014

Mot bakgrund av all den nya information som framkommit tillsatte kommunen förra året en utredning om den framtida användningen av Rosenlunds herrgård. Uppdraget gällde att se närmare på möjligheter och kostnader utifrån ett långsiktigt perspektiv. Den färdiga utredningen presenterades vid en presskonferens på Rosenlund fredagen den 7 mars 2014. Där ger Andreas Zeidlitz, stadskontorets utredningschef, en positiv bild av herrgårdens framtid. Man förordar att byggnaden skall renoveras och utnyttjas för konferenser, representation och borgerliga vigslar. Samtidigt föreslås att den historiska trädgården återskapas utifrån de arkeologiska resultaten. Man betonar framför allt helhetens betydelse för upplevelsen av Rosenlund. Med denna utredning har Jönköpingsborna kommit ett stort steg närmare att få tillgång till en av stadens verkliga pärlor ? Rosenlunds herrgård!

Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning (pdf 5 MB, ny flik) >

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder