Mölltorps kyrka – Jönköpings läns museum
Takmålning på tak av trä.

Mölltorps kyrka

Publicerat: 1 apr, 2014

Takmålningar i Mölltorps kyrka

Under en längre tid har omfattande och tidskrävande restaureringsarbeten av olika slag pågått i Mölltorps kyrka, utanför Karlsborg. Nu skymtas slutet av detta arbete och under mars månad har konservatorerna behandlat takmålningarna i kyrkan.

Mölltorps kyrka uppfördes under 1200-talets andra hälft. Det har skett vissa om- och tillbyggnader under årens lopp, men utseendemässigt är den i stort sett sig lik. Med sin takryttare ? ett smalt, högt torn nästan mitt på taket ? ger den en karaktäristisk bild i samhället.

För några år sedan konstaterades att det fanns mögel i bland annat taket. Detta föranledde en undersökning av klimatet med mera i kyrkan. Man konstaterade då att det, förutom möglet, även fanns kvar mängder av kristalliserad DDT på vinden, där man under sent 1960-tal behandlat mot träskadeinsekter. Nu inleddes det stora arbete med klimatanpassning och sanering av Mölltorps kyrka, där flera olika arbeten pågått i omgångar.

Takmålningarna som nu ska konserveras målades med både oljefärg och limfärg 1744 av Johan Liedholm, en av den tidens ganska välkända målare i trakten. Målningarna består av flera cirkelformade plafonder med olika motiv, som Adam och Eva i paradiset, Utdrivningen ur paradiset, Bebådelsen, Herdarnas tillbedjan med flera motiv ur Bibeln. Över koret är en större plafond med motiv Yttersta domen och framför orgelläktaren en som återger berättelsen om den förlorade sonen. Plafonderna omges av ett rikt målat akantusbladverk i blått, rött och vitt med svarta konturer.

Skador och åtgärder

Under årens lopp har takbrädorna rört sig, beroende av olika temperatur och luftfuktighet, och limfärgen har därför till slut börjat släppa sitt grepp. Nu var det fullt av löst sittande färgflagor som riskerade att falla från takmålningen. Det är detta som själva konserveringsinsatsen syftat till: att fästa tillbaka löst sittande färg för att rädda bilderna till efterkommande generationer.

Förutom detta avlägsnades också möglet och takbrädorna sanerades i övrigt från alla spår av bekämpningsmedel.

Senare under våren kommer även kyrkorummets inventarier att saneras av konservatorerna.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Takmålning på tak av trä. Takmålning på tak av trä från år 1744.