Smedby kyrka, Öland – Jönköpings läns museum
En ljus kyrka med tegelrött tak, gravstenar på kyrkogårdens gräsmatta framför.

Smedby kyrka, Öland

Publicerat: 16 jun, 2017

Högt på landborgen, ganska långt söderut på Öland och med en vidsträckt utsikt över Kalmarsund ligger Smedby kyrka.

Kyrkan

Den tidigaste kyrkan på platsen uppfördes i slutet av 1100-talet. Den nuvarande, nyklassicistiska kyrkan uppfördes norr om den plats där den äldsta kyrkan stått, och stod färdig 1853. På 1950-talet gjordes en större restaurering av kyrkorummet, då framför allt koret byggdes om. Ommålning av interiör och flera av inventarierna gjordes också, och altaruppsatsen försågs med en ny tavla i mittpartiet.

Konservering av altaruppsats

Det är altaruppsatsen som varit föremål för konservatorernas arbete under senvåren. Den huvudsakliga anledningen till att konserveringsarbetet blev utfört var att kyrkans personal upplevde altaruppsatsens konstruktion som delvis instabil, detta på grund av skadedjursangrepp. Framför allt var det de större skulpturerna på sidorna som var angripna. Men det var även en hel del skador i bemålningen, som hade stora områden med färg som flagnade. En hel del flagor hade också fallit bort. Ytorna var ganska smutsade.

Konservering på museets ateljé

De två skulpturerna, som föreställer Johannes Döparen och Moses, togs med till länsmuseets ateljé för åtgärd. Då dessa var klara gick återtransporten, och det övriga arbetet utfördes på plats i kyrkan. Träet har stabiliserats genom att injicera ett bindemedel i maskhålen. Bemålade ytor har fästs och rengjorts och större färgbortfall har kittats i och retuscherats. En snickare var också behjälplig med att laga och säkra upp vissa trädelar på altaruppsatsens predella.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

En ljus kyrka med tegelrött tak, gravstenar på kyrkogårdens gräsmatta framför. Smedby kyrka sedd från söder. Foto Bibi Pålenäs.
Två träskulpturer med målade gröna och blå dräkter. Skulpturerna Johannes Döparen och Moses var nedmonterade vid besiktningen. Foto Ninni Ekre.
Stor tavla i trä med målning av änglar och med breda lister omkring. Altaruppsatsen. Bilden är tagen vid besiktningen 2015. Foto Ninni Ekre.
Ett blåmålat parti där färgen släppt och rest sig i långa böljande sprickor. Kraftiga färgresningar på altaruppsatsens överstycke. Foto Bibi Pålenäs.
Detalj av altaruppsatsens kolonn. Blåsor och bortfall i färgskiktet. Foto Bibi Pålenäs.