Begränsat antal besökare – Jönköpings läns museum

Begränsat antal besökare

Publicerat: 22 dec, 2021

Från den 23 december har länsmuseet valt att begränsa antal besökare, för att förhindra ökad smittspridning av covid-19 i samhället.

Uppdaterat 2021-12-22

Begränsat antal besökare

Max 50 besökare får vistas inne på museet samtidigt, och max 8 besökare i museibutiken.

Vi har ofta lägst antal besökare tisdag, torsdag och fredag mellan kl. 17-19. På helgerna är det oftast flest besökare.

Vi har begränsat maxantalet personer i de olika lokalerna på museet. Begränsningen är anpassad efter ytan på respektive lokal.
Maxantal besökare i varje utställning/lokal:

 • Följa John – 10 besökare
 • Kampen i Tiden – 20 besökare
 • Röda salen – 10 besökare
 • Lilla vita salen – 10 besökare
 • Stora vita salen – 10 besökare
 • Verkstaden – 10 besökare
 • Norra galleriet – 6 besökare
 • CR3ATE – 4 besökare
 • Historieverkstan – 4 besökare
 • Filmkiosken – 1 besökare
 • Museibutiken – 8 besökare (obs, separat ingång)

För program som genomförs sittande är begränsningen 30 personer. Vi tar även emot bokade visningar och besök – dessa har begränsat antal deltagare med hänsyn till lokalernas storlek.

Dessa smittskyddsåtgärder införs från 23 december, i enlighet med regeringens åtgärdsplan.

Inför ditt besök

Vi uppmanar besökare

 • att ta sig till museet på ett smittsäkert sätt.
 • att under besöket ta ett stort eget ansvar genom att hålla avstånd (minst 2 meter till personal och övriga besökare) och god handhygien.
 • att inte besöka museet vid minsta sjukdomssymtom.

Vilka åtgärder görs för att begränsa smittspridning?

 • Vi har begränsat antal besökare på museet till 50 personer och i museibutiken 8 personer.
 • Vid huvudentrén placeras en skärm som visar besökstrycket.
 • Museet och museibutiken är separerade.
 • Vi har placerat ut handspritstationer.
 • Informationsskyltar uppmanar besökarna att hålla avstånd.
 • Vi gör utrop för att påminna besökarna om att hålla avstånd.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Symbolen för museets logotyp.
Besöksservice

Besöksservice