Så hanterar Jönköpings läns museum risken för Coronaviruset

Publicerat: 1 apr, 2020

Uppdaterad 2020-04-01
Informationen uppdateras löpande.

Jönköpings läns museum följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset och dess smittspridning. Museet håller öppet som vanligt tills vidare, men den publika verksamheten påverkas.

Inställd programverksamhet under våren

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang har vi beslutat att ställa in alla publika aktiviteter såsom visningar, föreläsningar och andra programpunkter fram till och med 31 maj.

Påverkar den nya kulturhistoriska utställningen

Beslutet påverkar också den nya kulturhistoriska utställningen Kampen i tiden, som skulle ha öppnat den 15 maj. Den öppnar istället under hösten, då det under rådande läge inte går att genomföra en invigning.

Våra utställningar håller öppet

Museet och våra utställningar håller öppet som vanligt – vi välkomnar er som vill besöka museet på egen hand. Vi arbetar hela tiden för att begränsa smittspridning av Coronaviruset och har vidtagit åtgärder för detta. En begränsning av antal samtidiga besökare i utställningssalarna har gjorts.

Antalet besökare är få de senaste veckorna, vilket gör att det är glest i våra utställningssalar. Tänk på att hålla avstånd (ca 2 meter) och visa hänsyn till övriga besökare. Är du inte frisk så vill vi att du avstår ditt besök.

Vid frågor kring evenemang och bokningar, kontakta Besöksservice tel: 036-30 18 73 eller e-post: besoksservice@jkpglm.se. Museets publicerar även löpande information på www.jonkopingslansmuseum.se.

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Kommunikatör Åsa Rosén
Åsa Rosén

Kommunikationsansvarig