Fornlämningarna som speglar vardagen – Jönköpings läns museum
Bok som är beige med en grön karta. På boken står det Odling och markutnyttjande.

Fornlämningarna som speglar vardagen

Publicerat: 28 okt, 2015

En bok om fossil åkermark

Arkeologi borde handla mer om hur människor levde och försörjde sig än hur de dog och begravdes tycker många. Det finns som tur är flera fornlämningar som speglar vardagslivet och slitet på åkern, till exempel den fossila åkermarken.

Om röjningsrösen och fossila åkrar och framför allt hur vi undersöker dessa med arkeologiska och andra metoder handlar en ny bok som länsmuseet har gett ut. Boken ?Odling och markutnyttjande?. Syntesarbete utifrån undersökningar av fossil åkermark i Jönköpings län? vänder sig till alla som är intresserade av hur vi arbetar med vår största fornlämningskategori; de tusentals röjningsrösen som finns i småländsk skogsmark och som speglar odling från framför allt medeltid och fram till ca 1750, men även odlingsverksamhet under förhistoriska perioder.

Boken ?odling och markutnyttjande? är ett försök att ge en bild av hur undersökningar av fossil åkermark genomförts, vilka analyser som gjorts och hur vi tolkat resultaten. Syntesarbetet visar även vilka undersökningar som fungerat och hur vi vill arbeta i framtiden med lämningarna efter odling från förhistorisk och historisk tid.

Klicka på länken nedan för att hitta boken i museibutikens webshop.
Odling och markutnyttjande (Museibutikens webbshop) >

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder