Inventering av ängslador pågår! – Jönköpings läns museum

Inventering av ängslador pågår!

Publicerat: 31 aug, 2012
Länsmuseet genomför nu ? tillsammans med länsstyrelsen ? en inventering av ängslador. Målet är att ta reda på mer om deras historia och arbeta för att de inte ska försvinna.

Ängslador ingick på många håll i den uppsättning byggnader som en bondgård inte klarade sig utan. När höskörden skulle bärgas var det praktiskt att skjuta upp transporten hem till gårdstunet till vinterhalvåret. Detta både för att sommarhalvåret var betydligt mer hektiskt och för att en släde på vintervägarna kunde vara mer smidigt.

I dag finns det mycket få ängslador bevarade och de står ofta lite bortglömda i utmarken. Men genom det äldre kartmaterialet vet vi att det stod många ängslador, främst i länets östra delar. För att kartlägga hur många ängslador som är bevarade, var de står och skapa förutsättningar för att göra insatser för deras bevarande har vi (länsstyrelsen och länsmuseet i Jönköping) startat ett projekt där vi gör en sådan kartläggning. Vi kommer dessutom att föra diskussioner med fastighetsägare, lokala hembygdsföreningar, kommuner och andra som kan vara berörda av ängsladorna och deras spännande historia.

Känner du till någon ängslada?

Kontakta projektledare Anders Franzén
Tel: 036-30 18 81
Epost: anders.franzen@jkpglm.se

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder