Getaryggen 1567 – Jönköpings läns museum

Getaryggen 1567

Publicerat: 5 apr, 2012
På senhösten 1567 trängde en dansk armé under befäl av Daniel Rantzau fram längs Nissastigen i riktning mot Jönköping. Vad som skulle komma att kallas Det Nordiska Sjuårskriget hade pågått sedan 1563.

I båda de stridande rikena började kassan tryta och krigströttheten spred sig. Från dansk sida försökte man nu tvinga fram ett avgörande; en snabb offensiv mot Sveriges centrala delar skulle tvinga fienden på knä. I den framryckande arméns spår låg brända byar och gårdar tätt. Krigstågets effekter kom i hög grad att påverka hela regionen kring Jönköping under lång tid framöver.

Sedan 2010 bedriver Jönköpings läns museum i samarbete med Miliseum i Skillingaryd ett slagfältsarkeologiskt projekt kring Rantzaus fälttåg genom norra Småland.

Rapport Getaryggen 1567

Rapporten beskriver undersökningen av slagfältet Getaryggen i Angerdshestra socken. Dessutom får du veta mer om georadarkartering av den forna kyrkplatsen i Västra Jära, metalldetektering vid Varpa skans samt ett oväntat fynd från Svarttorp. Klicka på nedanstående länk för att läsa rapporten.

Getaryggen 1567 (pdf, 2 MB, ny flik) >

i Information


Kategorier

Kontaktuppgifter
Bild saknas.
Jönköpings läns museum

Informationsdisk


Bilder

Ett arkeologisk fynd. Fyndet är en svensk armborstpil. Svensk armborstpil i okonserverat skick.